Πτυχιακές Εργασίες: Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες για τις 591 πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν από 364 προπτυχιακούς φοιτητές και 227 προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής του Παν. Κρήτης από την ίδρυσή του έως και σήμερα. Το πλήρες κείμενο των εργασιών που είναι πιο πρόσφατες από το 2014 είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, ως αρχείο PDF, μέσω συνδέσμου προς τη βιβλιοθήκη του Παν. Κρήτης.

Μερικά ενδιαφέροντα ιστογράμματα σχετικά με τις πτυχιακές εργασίες είναι διαθέσιμα εδώ.

Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι να αναδειχθεί η ποιότητα και το έργο των αποφοίτητων του Τμήματος, από τη περίοδο που ήταν ακόμη προπτυχιακοί φοιτητές, αλλά και να βοηθηθούν οι νεότεροι φοιτητές ώστε να επιλέξουν πιθανά θέματα διπλωματικών εργασιών ή/και επιβλέποντες.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα ή έχετε να προτείνετε διόρθωση στα στοιχεία αυτά επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών κ. Βασίλη Χαρμανδάρη.

Παρατήρηση: Φοιτητές των οποίων το πλήρες κείμενο της πτυχιακής εργασίας δεν υπάρχει και επιθυμούν, έστω και εκπρόθεσμα, να το καταθέσουν παρακαλούνται να στείλουν ένα μήνυμα στην κ. Άννα Χατζηνικολάκη (annahatz@physics.uoc.gr) και στην κ. Γιώτα Αποστολάκη (apostol@lib.uoc.gr) στέλνοντας την εργασία τους ως αρχείο PDF, την περίληψη της εργασίας σε ελληνικά και αγγλικά, και αναφέροντας την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.


Επώνυμο Όνομα Ακ. έτος εγγραφής Θέμα Έτος Aνάθεσης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Επιβλέπων Εξεταστική Επιτροπή
Φανουράκης Γεώργιος 2012-2013 Τρισδιάστατες πολυμερικές δομές μεταϋλικών με καινοτόμες εφαρμογές 2017-2018 2018-07-12 Χατζόπουλος Ζαχαρίας Κενακάκης Γιώργος
Ανδρουλιδάκη Μαρία
Κοτοβός Χρήστος 1999-2000 Θερμική Εξάχνωση cuA1O2 για παρασκευή Διαφανούς και Αγώγιμου Λεπτού φιλμ και μελέτη ιδιότητας 2003-2004 2004-07-06 Χατζόπουλος Ζαχαρίας
Πανταζής Αλέξανδρος 1998-1999 Μελέτη Quantum InAs πάνω σε ημιαγωγό GaAs 2002-2003 2002-11-22 Χατζόπουλος Ζαχαρίας
Τσώτσης Παναγιώτης 2001-2002 Απεικόνιση Σχέσης Διασποράς και Ενίσχυση Πολαριτονίων σε Υψηλές Θερμοκρασίες στις Μικροκοιλότητες GaAs. 2007-2008 2008-10-10 Χατζόπουλος Ζαχαρίας
Ψαρρός Μιχαήλ 1987-1988 Phase separation processes on copolymer surfaces 1992-1993 1993-12-02 Χατζηιωάννου Γεώργιος
Καλτσά Μαρία 1996-1997 Μελέτη και Φωτομετρία του Σφαιρικού σμήνους NGC6760 2002-2003 2002-07-24 Χατζηδημητρίου Δέσποινα
Καπάκος Ευστράτιος 1995-1996 Νέα Πλανητικά Νεφελώματα στο Βόρειο Γαλαξιακό Σφαιροειδές 2002-2003 2003-11-20 Χατζηδημητρίου Δέσποινα Μπούμης Παναγιώτης
Μαραγκουδάκη Φωτεινή 1990-1991 Ανάλυση αστρικών φασμάτων με χρήση του πακέτου IRAF για την εξαγωγή ακτινικών ταχυτήτων 1994-1995 1994-11-23 Χατζηδημητρίου Δέσποινα
Φύλια Μαρία-Άννα 2002-2003 Μελέτη του Πληθυσμού Πηγών Ακτίνων Χ στον Μ31 με τον δορυφόρο ΧΜΜ-Newton. 2007-2008 2008-07-09 Χατζηδημητρίου Δέσποινα
Ξενογιαννοπούλου Ευαγγελία 1996-1997 Ανίχνευση Αλογόνων και βαρέων μετάλλων, σε σκόνες χαλυβουργίας και πλαστικά δείγματα με τη τεχνική LIBS(lazer Induced Breakdown Spectroscopy). 2000-2001 2000-07-20 Χατζηαποστόλου Α., Κουρής Σ., Φωτάκης Κ.
Ανέστης Δημήτριος 2012-2013 Χρήση υπολογιστικής τομογραφίας ακτίνων-Χ για απεικόνιση και ποσοτικοποίηση της κρανιοσυνοστέωσης 2017-2018 2018-10-12 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ζαχαράκης Ιωάννης
Μαυροθαλασσίτης Γεώργιος
Γιαμαλάκης Εμμανουήλ 2008-2009 Μελέτη των Μικροδομών που δημιουργήθηκαν σε επιφάνειες πυριτίου μετά από ακτινοβόληση με παλμούς Λέιζερ υπερβραχείς. 2013-2014 2015-06-11 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Γράσσος Ευάγγελο -Στυλιανός 2004-2005 Αρχές λειτουργίας ενός femto-second titanium: Sapphire σύστημα laser 2012-2013 2014-07-01 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Επιτροπάκη Κωνσταντίνα 2012-2013 Παρασκευή και Χαρακτηρισμός τρισδιάστατων ομοιωμάτων ιστών με ελεγχόμενες οπτικές και φωτοακουστικές ιδιότητες. 2015-2016 2017-06-21 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Μακρής Κωνσταντίνος
Χρυσοπούλου Κυριακή
Θυρής Ιωάννης 2010-2011 Γένεση υπερβραχέων παλμών υψηλής έντασης στην περιοχή του υπεριώδους. 2013-2014 2015-06-15 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Κανιολάκης- Καλούδης Εμμανουήλ 2012-2013 Ανάπτυξη συστήματος φασματοσκοπικής μελέτης σύμφωνης ακτινοβολίας υπεριώδους κενού παραγόμενης από πίδακα ευγενούς αερίου 2017-2018 2019-11-29 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Παπαδογιάννης Νεκτάριος
Κατσανδρεδάκης Ιωάννης 2000-2001 Παραγωγή XUV Ακτινοβολίας Μεγάλου Φασματικού Εύρους Από Fs Παλμούς Laser Πολλών Κύκλων. 2005-2006 2007-07-13 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Κυπαρισσίδης - Κοκκινίδης Ηλίας 2006-2007 Εφαρμογή άκαμπτων και μη-άκαμπτων μετασχηματισμών για την χρονική και χωρική ευθυγράμμιση εικόνων μικροσκοπίας φύλλου φωτός. 2013-2014 2014-09-30 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Λάμπρου Θεοχάρης 2013-2014 Βελτιστοποίηση της εστίασης XUV ακτινοβολίας με χρήση ενός συστήματος toroidal κατόπτρων 2017-2018 2018-09-17 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Λεμονάκη Κρυσταλία 2010-2011 Βελτίωση μικροσκοπίας φύλλου φωτός σε συνδυασμό με διαμόρφωση κυματομετώπου και αδιαφανών φακών. 2014-2015 2015-09-24 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Λοΐζος Μιχαήλ 2013-2014 Ανάπτυξη συστήματος Πολυπαραμετρικής Οπτικής Υπολογιστικής Τομογραφίας για τη μελέτη βιολογικών δειγμάτων 2017-2018 2018-10-12 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ζώτος Ξενοφών
Κιοσέογλου Γεώργιος
Μάραντος Ορέστης 2013-2014 Χρήση υπολογιστικής τομογραφίας ακτίνων-Χ για απεικόνιση και ποσοτικοποίηση της κρανιοσυνοστέωσης 2017-2018 2018-10-12 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Ρομπότης Δημήτριος 2002-2003 Μέθοδος αυτοσυσχέτισης 3ης τάξης για τον χαρακτηρισμό fs παλμών Laser 2008-2009 2009-03-09 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Γιουρούκου Κωνσταντίνα 2013-2014 Μελέτη δομικών αλλαγών λόγω γήρανσης στους ραβδωτούς μυς του μοντέλου οργανισμού Caenorhabditis elegans μέσω μετρήσεων δεύτερης αρμονικής ευαίσθητης στην πόλωση (PSHG) 2019-2020 2020-05-18 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Φιλιππίδης Γεώργιος
Τσαφάς Βασίλειος
Ζουγανέλη Ανδρονίκη 2012-2013 Ανάπτυξη ενός συστήματος οπτικής υπολογιστικής τομογραφίας για την απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων. 2019-2020 2020-06-24 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Μαρής Θ., Μαζωνάκης Μιχαήλ
Ιωάννου Δέσποινα 2011-2012 Απεικονιστική μελέτη πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ σε περιβάλλον στατικού αέρα και ροής αργού 2018-2019 2019-07-16 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Άγγλος Δημήτριος
Κατσιπουλάκη Ειρήνη 2015-2016 Εναπόθεση και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων WS2 με τη χρήση παλμικού λέιζερ 2017-2018 2018-09-20 Στρατάκης Εμμανουήλ Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Κιοσέογλου Γεώργιος
Κωνσταντάκης Παναγιώτης 2014-2015 Προσομοίωση της πειραματικής διάταξης Μικροσκοπίου Ιόντων για τη χρήση σε πειράματα άντλησης, ανίχνευσης στην XUV φασματική περιοχή 2017-2018 2018-10-15 Τζάλλας Παρασκευάς Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Μοσχογιαννάκη Φερενίκη 2015-2016 Μικροκατεργασία με Λέιζερ Πορώδων Ικριωμάτων Κολλαγόνου για Βιολογικές Εφαρμογές 2018-2019 2019-03-03 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Μποβασιανός Σάββας 2011-2012 Μη γραμμική οπτική μικροσκοπία για την απεικόνιση και τη διαφοροποίηση δειγμάτων ιστών 2017-2018 2018-06-12 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Χατζόπουλος Ζαχαριάς
Παπασταθόπουλος Ευάγγελος 1995-1996 Πειράματα Κβαντικού ελέγχου μέσω της φάσης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 2000-2001 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Σκιάνη Δήμητρα 2014-2015 Αισθητήρας οπτικών ινών με επίστρωση φιβροΐνης μεταξιού για ανίχνευση ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων 2018-2019 2019-06-19 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Ταμπάκου Ανούλα 2017-2018 Οπτικός και Ακουστικός Χαρακτηρισμός Δειγμάτων Προσομοίωσης Βιολογικών Ιστών 2020-2021 2021-02-21 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Τσακνάκης Γεώργιος 1990-1991 Αποδιέγερση σειρών Rydberg του Ca στα 4s και 3d συνεχή. 1996-1997 1996-11-21 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Αμβροσιάδη Νινώ 2003-2004 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ υπο- ιονοσφαιρικών διαταραχών VLF τύπου Early και Sprites 2008-2009 2009-03-06 Χαλδούπης Xρήστος
Βιρβιλής Βασίλειος 1990-1991 Ένα σύστημα DSP για FFT φασματική ανάλυση σήματος σε τρέχοντα χρόνο 1994-1995 1994-11-23 Χαλδούπης Xρήστος
Γεντής Ευάγγελος 1997-1998 Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας και καταγραφής σε πραγματικό χρόνο σημάτων ιονοσφαιρικής Ραδιοσυμβολομετρίας 2002-2003 2002-11-22 Χαλδούπης Xρήστος
Σαραντίδης Ιωάννης 1994-1995 Μελέτη Τύρβης και μεταβολή του ανέμου με το ύψος 1999-2000 1999-07-15 Χαλδούπης Xρήστος
Σύρρου Μαρία 1988-1989 Μελέτη Φωτοδιάστασης και αντιδραστικότητας κατά την εκρηκτική αποδόμηση Van der woals (Κρυογονικών) ΦΙΠΜ παραγωγών του Βενζολίου 1996-1997 1996-07-15 Φωτάκης Κωνσταντίνος Γεωργίου Σ.
Φραγκούλη Δέσποινα 1996-1997 Μελέτη φωτοχημικών φαινομένων κατά τη φωτοαποδόμηση πολυμερών με λέιζερ υπεριώδους 2000-2001 2001-03-22 Φωτάκης Κωνσταντίνος Άγγλος Δ.
Ανδρέου Ευφροσύνη 1994-1995 Χαρακτηρισμός Φωτοχημικών Αλλαγών κατά τη Φωτοαποδόμηση πολυμερών με lazer υπεριώδους. 1999-2000 1999-11-25 Φωτάκης Κωνσταντίνος Άγγλος Δημήτριος
Γεωργίου Δημήτριος
Στασινόπουλος Ανδρέας 1998-1999 Παρατήρηση Εκπομπής Ακτινοβολίας Λέιζερ από Νανοσύνθετα Υβριδι… συστήματα (Οξείδιο Ψευδαργύρου ZnO) 2002-2003 2002-11-22 Φωτάκης Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Ελυμιώτη Θεοδώρα 1994-1995 Κατάδειξη ύπαρξης κατώφλιου αποδόμησης και διαχωρισμός του φαινομένου της φωτοαποδόμησης από θερμικές διαδικασίες. 1999-2000 2000-11-21 Φωτάκης Κωνσταντίνος Γεωργίου Σ.
Βαζγιουράκη Ελευθερία 1993-1994 Επίδραση των σκεδαστών στο Φθορισμό οργανικών χρωστικών επαγόμενο από Laser 1997-1998 1997-11-27 Φωτάκης Κωνσταντίνος Παπάζογλου Θεόδωρος
Κουνής Γεώργιος 1992-1993 Φασματοσκοπικός προσδιορισμός με LIBS στην ενυδάτωση 1997-1998 1997-07-10 Φωτάκης Κωνσταντίνος Παπάζογλου Θεόδωρος
Σταμπουλή Δέσποινα 1995-1996 Μελέτη της εκπομπής του Φθορισμού Χρωστικών ουσιών μέσα σε ανθρώπινο ιστό. 1999-2000 1999-11-25 Φωτάκης Κωνσταντίνος Παπάζογλου Θεόδωρος
Αβτζή Στυλιανή 2006-2007 Κατασκευή και χαρακτηρισμοί ενός τρισδιάστατου μη ομογενούς (το οποίο μιμείται ιδιότητες του ιστού) ενός ομοιώματος ποντικιού για οπτική τομογραφία 2012-2013 2014-07-14 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Αλεξάκη Κωνσταντίνα 2009-2010 Μελέτη αποδόμησης δισδιάστατων υλικών σε υγρό μέσο με υπερβραχείς παλμούς λέιζερ 2013-2014 2014-10-01 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Αλεξανδρίδη Χριστίνα - Αναστασία 2007-2008 Προσδιορισμός Μεταλλοιόντων σε Υδατικά Διαλύματα με Χρήση Τεχνικής LIBS 2011-2012 2013-06-27 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Αντωνίου Νεκταρία 2009-2010 Σύνθεση και χαρακτηρισμός οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης 2013-2014 2014-09-23 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Βλατάκης Εμμανουήλ 1992-1993 Laser Ερβιου σε μήκη κύματος ασφαλή για τον οφθαλμό 1998-1999 1998-11-19 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Γαλυφιανάκη Αναστασία 1993-1994 Καθαρισμός Έργων Τέχνης με Laser στενών Παλμών 1999-2000 1999-03-18 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Γαυγιωτάκη Ευαγγελία 2006-2007 Νανοχειρουργική υπο-κυτταρικών δομών σε καρκινικά κύτταρα Hela με χρήση μικροσκοπίας τρίτης αρμονικής ως διαγνωστικό εργαλείο 2010-2011 2011-10-03 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Γιαννακού Χριστίνα 2008-2009 Κατασκευή μικρο-νανο δομών σε επιφάνειες πυριτίου με χρήση υπέρστενων παλμών λέιζερ: Χαρακτηρισμός και Χρήση ως πλατφόρμα καλλιέργειας κυττάρων τύπου Schwann. 2014-2015 2016-06-29 Φωτάκης Κωνσταντίνος Στρατάκης Εμμανουήλ
Κιοσέογλου Γεώργιος
Δημόκα Αγγελική 1993-1994 Development of an optical Biology imaging Method for the in-vivo Gervical cancer Defection Grading and Mapping 1998-1999 1998-07-23 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Ζορμπά Βασιλεία 1997-1998 Ανάπτυξη λεπτών επικαλύψεων Σιδηρομαγνητικών υλικών με τη μέθοδο PLD 2002-2003 2003-07-24 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Καραλάκη Μαρία 2006-2007 Νανοδόμηση διαφανών υμενίων με την χρήση υπερβραχέων παλμών Laser 2010-2011 2011-11-07 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Κλεοβούλου Αναστασία 2006-2007 Μη γραμμική μικροσκοπία γένεσης τρίτης αρμονικής για την απεικόνιση της εξέλιξης προ-εμφυτευτικών εμβρύων ποντικών 2011-2012 2011-09-29 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Κόγου Σωτηρία 2004-2005 Ο ρόλος του υποστρώματος κατά τον καθαρισμό έργων τέχνης με Laser. 2009-2010 2010-03-10 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Κουρμουλάκης Γεώργιος 2006-2007 Βελτιστοποίηση διάταξης μικροσκοπίου φύλλου φωτός και απεικόνιση του οργανισμού μοντέλου C. Elegans για μελέτες ανάπτυξης 2013-2014 2014-09-30 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Κρασσάς Μύρων 2006-2007 Δημιουργία Πορώδων Δομών σε Βιοϋλικά με την Χρήση UV Laser 2013-2014 2013-10-10 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Λαμπράκης Ιωάννης 1992-1993 Μηχανισμοί Σχηματισμού και Αποπροσρόφησης φωτοπροιόντων πάνω και κάτω από το κατώφλι Αποδόμησης Van Der Waals Υμενίων 1998-1999 1998-11-19 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Λουφαρδάκη Αντωνία 2008-2009 Εναπόθεση λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων για ανάπτυξη επιφάνειας ελεγχόμενης διαβροχής με χρήση ορατής ακτινοβολίας. 2015-2016 2017-07-14 Φωτάκης Κωνσταντίνος Κιοσέογλου Γεώργιος
Κλίνη Αργυρώ
Μαγουλάκης Ευάγγελος 2005-2006 Υπερταχεία δυναμική ηλεκτρονίων σε υμένια ZnO αναπτυγμένα σε μικρο-κώνους Si. 2008-2009 2009-09-21 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Μανουσιδάκη Μαρία 2008-2009 Τρισδιάστατοι Φωτονικοί Κρύσταλλοι που λειτουργούν ως Βιοαισθητήρες και παρουσιάζουν Ευαισθησία Φάσης 2012-2013 2012-10-30 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Μαραγκάκη Στυλιανή 2005-2006 Δημιουργία 3D ικριωμάτων βιοπολυμερών με χρήση ακτινοβολίας UV Laser 2009-2010 2010-10-04 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Μαράκης Ευάγγελος 2004-2005 Φασματοσκοπία THz Ανάλυση Fourier 2011-2012 2012-07-06 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Μαρίνης Αλέξανδρος 2005-2006 Μελέτη φάσματος απορρόφησης μεταλλικών νανοσωματιδίων και μελέτη επιφανειακών δομών φίλμ ΙΤΟ κατόπιν ακτινοβόλησης από υπερβαχείς παλμούς Λέιζερ 2012-2013 2014-03-18 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Μελισσινάκη Βασιλεία 2003-2004 Εφαρμογές του διφωτονικού πολυμερισμού στη μηχανική Ιστών και στην Βιοϊατρική 2008-2009 2009-07-09 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Μούρκα Αρετή 2002-2003 Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοστηλών Οξειδίου του Ψευδαργύρου ZnΟ με τη Μέθοδο Lift 2005-2006 2007-02-28 Φωτάκης Κωνσταντίνος Κλίνη Αργυρώ
Μπαρμπέρογλου Μάριος 2001-2002 Ιδιότητες Διαβροχής Πυριτίου Κατεργασμένου Με Femtosecond Laser 2006-2007 2006-11-20 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Πάλλη Ιωάννα 1994-1995 Μελέτη Διεργασιών καύσης με τη τεχνική CARS(co..vent Anti-Stokes Roman Spectroscopy) 1998-1999 1998-11-19 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Παπαδάκη Αντιγόνη 2006-2007 Διάδοση μη περιθλωμένων Δέσμων σε Διαταραχή του Αέρα 2013-2014 2013-09-24 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Παπανικολάου Αθανασία 2010-2011 Κατανόηση των μηχανισμών φωτοαποδόμησης που αποτρέπουν φαινόμενα δυσχρωματισμού με χρήση laser συνδυασμένων δεσμών κατά τον καθαρισμό μαρμάρων με περιβαλλοντικές επικαθίσεις. 2013-2014 2015-07-20 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Παπουτσάκης Λάμπρος 1991-1992 Μελέτη της Στατικής και Δυναμικής Συμπεριφοράς Δισυσταδικών Συμπολυμερών Ps PMMA σε Tolvolio 1998-1999 1998-11-19 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Πάσχος Ιωάννης 2005-2006 Ανάπτυξη μικροδομών με λέϊζερ υπερταχέων παλμών. 2009-2010 2010-10-19 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Πετανίδου Βαρβάρα 2006-2007 Προσδιορισμός υποκυτταρικών δομών του νηματοειδούς Caenorhabditis Elegans που επάγουν ισχυρό σήμα τρίτης αρμονικής συχνότητας 2011-2012 2013-04-19 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Πετράκη Ευαγγελία 1993-1994 Φωτοφυσική μελέτη της αιματοπορφυρίνης (Hp) σε υδατικά διαλύματα και gel αγαρόζης? 1998-1999 1998-04-02 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Πίτσιος Ιωάννης 2006-2007 Μελέτη των μηχανισμών φωτοαποδόμησης πολυμερών με τεχνικές μη γραμμικής μικροσκοπίας 2010-2011 2011-07-08 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Πυργελάκου Σταυρούλα 2006-2007 Μελέτη της κυτταροτοξικότητας μη-επικαλυμμένων νανοσωματιδίων που έχουν παρασκευαστεί με υπερβραχείς παλμούς Λέιζερ 2012-2013 2012-09-12 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Ρούντα Ελευθερία 1996-1997 Χρήση συσκευής steak camera στηνκαταγραφή ταχυτήτων των θραυσμάτων από αποδόμηση σκληρού βιολογικού ιστού. 2001-2002 2002-11-22 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Σακκαλής Ευάγγελος 1994-1995 Μελέτη διάδοσης Υπερ-στενών Παλμών Laser σε Βιολογικό ιστό (δείγματα βιοψίας ανθρώπινου μαστού) με τη Θεωρία Διάχυσης 1998-1999 1999-03-29 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Σακλά Κωνσταντίνα 2009-2010 Υπολογισμός ενεργού δόσης καi δόσης οργάνων ασθενών που υποβάλλονται σε εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας με τη χρήση του λογισμικού πακέτου Impact 2012-2013 2014-04-14 Φωτάκης Κωνσταντίνος Δαμηλάκης Ιωάννης
Σαμπάνη Κυριακή 2001-2002 Η Κατασκευή 3D Δομών με Πολυφωτονικό Πολυμερισμό και η Σύνδεσή τους με Βιολογικά Μόρια. 2006-2007 2007-07-20 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Σοφουλάκης Εμμμανουήλ 1995-1996 Φασματoσκοπία και απεικόνιση Οπτικής Εκπομπής Πλάσματος κατά την ακτινοβόληση γραφίτη με Laser. 2001-2002 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος Γεώργιος 2005-2006 Ανάπτυξη τομογραφικού συστήματος για τον οπτικό χαρακτηρισμό δειγμάτων βιοψίας 2009-2010 2010-11-02 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Σταματάκη Αικατερίνη 2001-2002 Εξέταση του Εκρηκτικού Βρασμού κατά την Ακτινοβόληση Κρυογονικών Υμενίων 2005-2006 2006-11-20 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τζαμαλή Δήμητρα 1993-1994 Ολογραφική Αποθήκευση Πληροφοριών και Νέα Ολογραφικά Υλικού 1998-1999 1998-07-23 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τσαγκαράκη Μαργαρίτα 2006-2007 Απεικόνιση προεμφυτευτικών εμβρύων ποντικών μέσω καταγραφής σημάτων γένεσης τρίτης αρμονικής 2012-2013 2014-07-01 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τσαγκαράκης Μιχαήλ 2002-2003 Χαρακτηρισμός και Ανάλυση Δειγμάτων Χώματος με Χρήση της Τεχνικής Libs 2007-2008 2008-10-29 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τσαφάς Βασίλειος - Γεράσιμος 2010-2011 Μελέτη μυών με μικροσκοπία γενέσης δεύτερης αρμονικής ευαίσθητη στην πόλωση 2013-2014 2014-10-16 Φωτάκης Κωνσταντίνος Ι. Κομίνης, Ε. Γλυνός, Α. Ρισάνου
Τσόντου Μαργαρίτα 2000-2001 Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) με φωτοευαισθητοποιητές για την εκλεκτική θανάτωση λευχαιμικών κυττάρων (HL-60). 2008-2009 2010-02-25 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς Σπυρίδωνας 2008-2009 Προσαρμογή και χαρακτηρισμός ενός συστήματος οπτικής υπολογιστικής τομογραφίας για τη 3Δ απεικόνιση σύνθετων δειγμάτων τεχνητών ιστών 2013-2014 2014-10-03 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τσούκο Ανίεζα 2008-2009 Απεικόνιση και συγκριτική μελέτη μικρογλοιακών κυττάρων σε μικροσκοπικό επίπεδο με χρήση μη γραμμικών τεχνικών 2012-2013 2014-07-01 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Φαντίδου Δήμητρα 1993-1994 Η μελέτη των επιδράσεων των Φωτομηχανικών αποτελεσμάτων του καθαρισμού έργων τέχνης με χρήση της Ολογραφικής συμβολομετρίας 1998-1999 1998-07-23 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Φραγγελάκης Φώτιος 2006-2007 Δημιουργία νανοδομών σε ημιαγωγούς και διηλεκτρικά με χρήση υπέρστενων παλμών λέϊζερ 2012-2013 2014-07-01 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Τσανάκας Μιχαήλ - Δωρόθεος 2015-2016 Δημιουργία περιοδικών δομών με χρήση λέιζερ σε ηλεκτρόδια νικελίου για τη χρήση τους στην παραγωγή υδρογόνου μέσω αλκαλικής ηλεκτρόλυσης. 2019-2020 2020-03-04 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Ξυπάκης Εμμανουήλ 2007-2008 Quantum Field Theory in Curved Space Time 2010-2011 2011-09-14 Φλυτζάνης Νικόλαος
Ρουμπεδάκης Κωνσταντίνος 2007-2008 Magnetic Fields During Inflation 2011-2012 2011-09-14 Φλυτζάνης Νικόλαος
Τζωρτζακάκης Ανδρέας 2015-2016 Επαφές Josephson με αλληλεπιδράσεις σπιν-στροφορμής και ενδοεπιφάνειες spin-flip 2017-2018 2019-04-12 Φλυτζάνης Νικόλαος
Φραντζεσκάκης Ραφαήλ 2015-2016 Τοιχώματα Μαγνητικών περιοχών σε μηδενική και μη μηδενική θερμοκρασία 2017-2018 2019-07-26 Κομηνέας Σταύρος Φλυτζάνης Νικόλαος
Εφραιμίδης Νικόλαος 1992-1993 Υπεραγώγιμες Επαφές josephson με πλευρική Αδρανή περιοχή 1996-1997 1996-11-21 Φλυτζάνης Νικόλαος
Κοντογεωργίου Κωνσταντίνος 2016-2017 Κβαντικό Φαινόμενο Hall 2019-2020 2020-10-14 Φλυτζάνης Νικόλαος
Κωστάκης Μιχαήλ 1992-1993 Μελέτη Ατελειών στο κρίσιμο Ρεύμα σε Μεγάλες Επαφές josephson 1996-1997 1997-03-23 Φλυτζάνης Νικόλαος
Παπαγεωργίου Θωμάς 1991-1992 Διδιάστατα φαινόμενα σε επαφές josephson 1996-1997 1996-07-15 Φλυτζάνης Νικόλαος
Γκότσης Κων/νος 1994-1995 Διάδοση σαλιτονίων σε οπτικές ίνες στην περιοχή του σημείου μηδενικής διασποράς 1999-2000 1999-07-15 Φλυτζάνης Νικόλαος
Νέζης Αναστάσιος 1989-1990 Exploring Molecular Phase Space 1993-1994 1994-01-31 Φαράντος Σταύρος
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 1993-1994 Ο ρόλος της μη γραμμικότητας στη μεταφορά ενέργειας σε μακρομόρια :Μελέτη μέσω της διάκριτης μη γραμμικής εξίσωσης Schrodinger 2000-2001 2001-12-06 Τσιρώνης Γεώργιος
Μανιαδής Παναγιώτης 1991-1992 Properties of Discrete Non-Linear Schrodinger Equations 1996-1997 1996-11-21 Τσιρώνης Γεώργιος
Μαργιολάκης Αθανάσιος 2001-2002 Αριθμητική και Πειραματική Μελέτη Μη Γραμμικής Δυναμικής Μικροδοκών SiN 2006-2007 2007-08-31 Τσιρώνης Γεώργιος
Ματθαιάκης Μάριος 2002-2003 Υπολογιστικές Μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό 2009-2010 2010-07-07 Τσιρώνης Γεώργιος
Περάκης Φοίβος 2002-2003 Η Διακριτή Μη-γραμμική Εξίσωση Schrodinger σε Πολύπλοκα Δίκτυα. 2007-2008 2008-07-09 Τσιρώνης Γεώργιος
Πετρακάκης Εμμανουήλ 2008-2009 Τέλειοι απορροφητές στην περιοχή των THz και οπτικού από μεταυλικά 2013-2014 2014-10-16 Τσιρώνης Γεώργιος
Ράπτης Θεοφάνης 1984-1985 Control and Escape phenomena in Deterministic and Stochastic Nonlinear Dynamical systems 1996-1997 Τσιρώνης Γεώργιος
Σαρτζετάκης Νεκτάριος 1989-1990 Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού φυσικής σε μορφή Πολυμέσων 1996-1997 1996-11-21 Τσιρώνης Γεώργιος
Σεβαστάκη Μαρία 2008-2009 Δονητικές ταλαντώσεις του γραφενίου και συναφών δισδιάστατων υλικών 2012-2013 2014-07-08 Τσιρώνης Γεώργιος
Βλάχος Μιχαήλ 2015-2016 Υπολογιστική μελέτη αλληλεπίδρασης του φαρμάκου 5-Fluorοuracil με Zeolite Imidazole Frameworks 2018-2019 2019-06-29 Τσιρώνης Γεώργιος
Ευαγγέλου Ιωάννα 2016-2017 Στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση αιολικού δυναμικού στην Ανατολική Κρήτη με τη χρήση πειραματικών και αριθμητικών δεδομένων 2018-2019 2019-07-06 Κοσιώρης Γεώργιος Τσιρώνης Γεώργιος
Μακράκης Γεώργιος
Θεολογίτου Παρασκευή 2015-2016 Χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και στατιστικών τεχνικών για τη βελτίωση της πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων. 2018-2019 2019-07-06 Τσιρώνης Γεώργιος
Κουμπανάκης Μιχαήλ 2016-2017 Εφαρμογές κβαντικών αλγορίθμων για επίλυση προβλημάτων στο χρηματοοικονομικό πεδίο 2018-2019 2019-07-01 Τσιρώνης Γεώργιος
Λίβας Χαράλαμπος 2016-2017 Από πρώτες αρχές μελέτη αλληλεπίδρασης ΝΟ2 με υποκατεστημένα βενζόλια 2018-2019 2019-06-29 Φρουδάκης Γεώργιος Τσιρώνης Γεώργιος
Τρικαλίτης Παντελής
Μαρκουλάκης Σπυρίδων Εμμανουήλ 2015-2016 Μελέτη της κατανομής μεγέθους υπέρλεπτων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου 2019-2020 2020-10-08 Κανακίδου Μαρία Τσιρώνης Γεώργιος
Οικονόμου Αθανάσιος 2014-2015 Καινοτόμοι μέθοδοι ποσοτικοποίησης μελανίνης και μέτρησης του χρώματος στο δέρμα εμπορικά σημαντικών ψαριών χρησιμοποιώντας υβριδική μικροσκοπία και μηχανική μάθηση 2019-2020 2020-06-14 Τσιρώνης Γεώργιος
Παπανικολάου Ανδρέας 2016-2017 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Μηχανικής Μάθησης για Αυθεντικότητα Τροφίμων 2019-2020 2020-10-06 Τσιρώνης Γεώργιος
Σαρρής Ηλίας-Μάριος 2016-2017 Σύγκριση Διαφορετικών μεθόδων επεξεργασίας και νευρικών δικτύων για τη διερεύνηση του ορίζοντα πρόγνωσης χρονοσειρών της ταχύτητας ανέμου 2019-2020 2020-06-14 Τσιρώνης Γεώργιος
Φιλίππου Δανάη 2015-2016 Χρήση Μηχανικής Μάθησης για την κανονικοποίηση στη Μετεωρολογία των συγκεντρώσεων αέριων ρύπων στο σταθμό του Φινοκαλιά. 2019-2020 2020-06-23 Τσιρώνης Γεώργιος
Στρατάκης Ιωάννης 1992-1993 Μαγνητονδροδυμαμικές Εκροές στο Σύμπαν και η εξέλιξη των εστασμένων πιδάκων του Πρωτόγονου Ηλιου στον Σημερινο Ηλιακό Άνεμο 1997-1998 1997-03-20 Τσίγκανος Κανάρης
Βεμόγιαννης Γεώργιος 2015-2016 Επιπλέον Μεγάλες Χωρικές Διαστάσεις 2019-2020 2020-06-15 Τσάμης Νικόλαος
Τσολακίδης Ευάγγελος 2015-2016 Μία επισκόπηση του Casimir Effect 2018-2019 2019-10-20 Τσάμης Νικόλαος
Χόχολης Ευάγγελος 2014-2015 Αυθόρμητη Παραβίαση Συμμετρίας και Μηχανισμός Χιγκς στη σωματιδιακή Φυσική 2017-2018 2018-10-16 Τσάμης Νικόλαος
Μαραυγάκης Μιχαήλ 2014-2015 Αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση με χρήση τεχνητών δυναμικών πεδίων 2018-2019 2019-10-20 Τραχανιάς Παναγιώτης
Κοσσυφίδης - Γεννηματάς Νικόλαος 2003-2004 Ανάπτυξη και μελέτη γεννητριών τυχαίων αριθμών 2015-2016 2017-02-15 Τραγανίτης Απόστολος Τσάμης Νικόλαος
Κομίνης Ιωάννης
Κριτσωτάκης Μιχαήλ 2008-2009 Βαρυτική Ακτινοβολία 2012-2013 2012-09-28 Τομαράς Θεόδωρος
Παπαδοπούλου Παρθένα - Στεφανία 2008-2009 Ελαχιστοποίηση της εκπεμπτικότητας δέσμης με καμπτικούς μαγνήτε μεταβλητού πεδίου: αναλυτική μελέτη της οπτικής 2012-2013 2013-10-02 Τομαράς Θεόδωρος
Τέτα Μαριάννα 2006-2007 Χρονικά Χαρακτηριστικά Παλμών προερχομένων από τους Φωτοπολλαπλασιαστές των Οπτικών στοιχείων των Τηλεσκοπίων Νετρίνων Βαθιάς Θάλασσας 2010-2011 2011-11-07 Τομαράς Θεόδωρος
Τρουλλινού Χαρίκλεια 2007-2008 Neutrino Oscillations 2010-2011 2011-11-07 Τομαράς Θεόδωρος
Φέρλα Ελένη 1992-1993 Speech vecognition using Gaussian Mixture Models (GMMs) 2000-2001 2000-11-21
Βουλτσίδου Μαρωτέσα 1991-1992 An Ion-Optics simulation study of a tanden 45 Parallel plate spectrometer 1997-1998 1997-11-27 Τζούρος Θεόδωρος
Αδικημενάκης Αδάμ 1997-1998 Ανάλυση λειτουργικών δεδομένων φωτοβολταικού συστήματος άντλησης νερού με συστοιχία συγκεντρωτικού τύπου και παρακολούθηση του ήλιου. 2001-2002 2001-12-06 Τζανετάκης Παναγιώτης
Βουτουφιανάκης Ματθαίος 2003-2004 Αξιολόγηση επεμβατικής συσκευής για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης 2009-2010 2011-03-09 Τζανετάκης Παναγιώτης
Γάζελας Δημήτριος 1997-1998 Κύκλωμα Αυτόματης Μέτρησης Καμπύλης Ρεύματος-Τάσης ΦωτοβολταΪκού Πλαισίου 2002-2003 2003-03-27 Τζανετάκης Παναγιώτης
Θεοδωράκης Μηνάς 1996-1997 Σχεδιασμός και Προσομοίωση Ενισχυτή Τάξης Δ στο Φάσμα Ακουστικών Συχνοτήτων 2006-2007 2008-07-14 Τζανετάκης Παναγιώτης
Καλομοίρης Ευθύμιος 2004-2005 Συνδυαστική εφαρμογή γεωφυσικών και γεωχημικών μεθόδων για τον καθορισμό της μόλυνσης σε περιοχές απόθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων 2010-2011 2012-03-06 Τζανετάκης Παναγιώτης
Κισσανδράκης Γεώργιος 1991-1992 Αυτοματοποίηση μετρήσεων φωτοανάλυσης σε δομές HENT 1997-1998 1997-03-20 Τζανετάκης Παναγιώτης
Κουφάκη Νίκη 2000-2001 Μελέτη Αναμειξιμότητας σε Οργανικά/Ανόργανα Νανοϋβρίδια 2006-2007 2007-03-16 Τζανετάκης Παναγιώτης
Κυριακού Νεκταρία 2006-2007 Πλασμονικές Οργανικές Φωτοβολταϊκές Διατάξεις 2010-2011 2011-07-05 Τζανετάκης Παναγιώτης
Λάμπρος Ιωάννης 1991-1992 Φαινόμενα Φορτίου Χώρου σε μετρήσεις Φωταγωγιμότητας στο άμορφο υδρογονομένο πυρίτιο (a-Si:H) 1997-1998 1997-03-20 Τζανετάκης Παναγιώτης
Λουλάκης Μιχαήλ 1997-1998 Ολογραφικά συστήματα καταγραφής και στερεοσκοπικής προβολής video 2002-2003 2003-03-27 Τζανετάκης Παναγιώτης
Μπουλαμάτσης Νικόλαος 1994-1995 Σχεδιασμός και κατασκευή Ηλεκτρολιτικής Επιχρυσου…. Διάταξης με εφαρμογές στη Μικρο….. 2002-2003 2003-03-27 Τζανετάκης Παναγιώτης
Παναγόπουλος Γεώργιος 2004-2005 Ανάπτυξη εργαλείου για την παραγωγή Εκπαιδευτικών Προσομοιώσεων καιι έρευνα σχετικά με την άποψη μαθητών και φοιτητών για αυτές 2011-2012 2011-11-03 Τζανετάκης Παναγιώτης
Σπανάκης Εμμανουήλ 1991-1992 Απορρόφηση φωτός από Λεπτά Υμένιου Υδρογονομένου άμορφου Πυριτίου.Μετρήσεις Φασμάτων Φωτοαγωγιμότητας 1994-1995 1995-11-23 Τζανετάκης Παναγιώτης
Σπυριδάκη Μαρία 1994-1995 Διαμορφωμένα Φωτορεύματα στο Άμορο Υδρογονομένο πυρίτιο 1997-1998 1998-11-19 Τζανετάκης Παναγιώτης
Σταυράκη Σοφία 1998-1999 Σχεδίαση και υλοποίηση φάσματοςμε αναλογικό κύκλωμα ελεγχόμενο από υπολογιστή. 2002-2003 2003-03-27 Τζανετάκης Παναγιώτης
Στρατάκης Εμμανουηλ 1992-1993 Απορρόφηση φωτός από Λεπτά Υμένιου Υδρογονομένου άμορφου Πυριτίου.Μετρήσεις Φασμάτων Φωτοαγωγιμότητας 1994-1995 1995-11-23 Τζανετάκης Παναγιώτης
Ταβερναράκης Ευάγγελος 1991-1992 Μελέτη και κατασκευή συστήματος μέτρησης ενεργού έντασης μεγάλων ρευμάτων με τυχαία κυματομορφή με βάση το θερμικό αποτέλεσμα 1997-1998 1997-11-27 Τζανετάκης Παναγιώτης
Χαλαμπαλάκης Γεώργιος 2004-2005 Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικής διάταξης αυτόματης καταγραφής δεδομένων για τη μελέτη της σκίασης σε διαδοχικές φωτοβολταϊκές συστοιχίες. 2008-2009 2009-09-30 Τζανετάκης Παναγιώτης
Χατζηαθανασίου Στέφανος 2005-2006 Διαχρονική παρακολούθηση της δομής του υπεδάφους σε περιοχές απόθεσης αποβλήτων από ελαιοτριβεία με την μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας 2010-2011 2011-07-05 Τζανετάκης Παναγιώτης
Σιόγκα Χριστίνα 2016-2017 Μελέτη συστήματος εστίασης split-mirror για πραγματοποίηση πειραμάτων άντλησης-ανίχνευσης 2019-2020 2020-10-14 Τζάλλας Παρασκευάς
Σκαλίδης Ραφαήλ 2011-2012 Μελέτη του πάχους των νηματοειδών δομών σε μεσογαλαξιακά μοριακά νέφη. 2015-2016 2016-09-30 Τάσσης Κωνσταντίνος
Γκιμήση Κάτια 2016-2017 Ανιχνεύοντας προβλήματα σε εικόνες του RoboPol με τη χρήση Βαθιών Συνελικτικών Νευρωνικών Δυκτίων. 2018-2019 2019-10-13 Τάσσης Κωνσταντίνος
Μαρκοπουλιώτη Λυδία 2016-2017 Διαχωρισμός αστεριών σε εγγενώς πολωμένα και φυσιολογικά πολωμένα 2018-2019 2019-10-09 Τάσσης Κωνσταντίνος
Μπουζέλου Φωτεινή - Μαρία 2016-2017 Μελετώντας το βάθος των κοντινών διαστρικών νεφών 2019-2020 2020-03-01 Τάσσης Κωνσταντίνος
Λεωνίδου Κλείτος 2010-2011 Δημιουργία βιομιμητικών μικρο-νανοδομών σε μεταλλικές επιφάνειες με την χρήση υπερβραχέων παλμών laser. 2014-2015 2016-06-29 Στρατάκης Εμμανουήλ Τσάμης Νικόλαος
Τομαράς Θεόδωρος
Μαργαρίτη Ελένη 2011-2012 Κατεργασία φωσφορικής υάλου αργύρου με υπερβραχείς παλμούς λέιζερ. 2015-2016 2017-06-23 Στρατάκης Εμμανουήλ Μπίνας Βασίλειος
Απεραθίτης Ηλίας
Μπάρκης Χαρίλαος 2007-2008 Μελέτη των μικροδομών που σχηματίζονται σε επιφάνεια λεπτών μεταλλικών υμένιων (DLMFT) μετά από ακτινοβόληση από laser υπερβραχέων παλμών. 2015-2016 2016-10-21 Στρατάκης Εμμανουήλ Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Κιοσέογλου Γεώργιος
Σούλιας Δημήτριος 2012-2013 Δημιουργία μικρο/νανοδομών σε επιφάνεια κράματος τιτανίου (Ti6Al4V) με την χρήση υπερβραχέων παλμών laser σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος. 2015-2016 2017-06-23 Στρατάκης Εμμανουήλ Ζαχαράκης Ιωάννης
Μαυροθαλασσίτης Γεώργιος
Σπινθάκη Σοφία 2017-2018 Επιφανειακή νανοδόμηση λεπτών μεταλλικών υμενίων με υπερβραχείς παλμούς λέιζερ 2019-2020 2020-10-13 Στρατάκης Εμμανουήλ
Σκαπέρδα Μαρία 1987-1988 Συγκριτική Μελέτη των Δεσμικών Ιδιοτήτων για τα Συσσωματώματα οξειδίων των CU, NI και ZN 1996-1997 1996-03-22 Σδέτσης Αριστείδης
Μινωτάκης Μιχαήλ 2010-2011 Υπολογισμοί για τα διδιάστατα κράματα των διχαλκογενιδίων μετάλλων μετάπτωσης με βάση τη θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας. 2014-2015 2016-07-04 Ρεμεδιάκης Ιωάννης Κομινης Ιωάννης, Μαζωνάκης Μιχαήλ
Ντούφας Νικόλαος 2008-2009 Ακτινική επιβάρυνση υγιών ιστών από ακτινοθεραπεία για νόσο του Hodgkin 2016-2017 2017-10-05 Μαζωνάκης Μιχαήλ Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Μαρής Θωμάς
Τζανής Ελευθέριος 2010-2011 Δόση σε ακτινοευαίσθητα όργανα και πιθανότητα ανάπτυξης δευτερογενούς καρκίνου μετά από ακτινοθεραπεία για σεμίνωμα όρχεως. 2014-2015 2015-02-24 Μαζωνάκης Μιχαήλ Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Χατζηδρόσος Γεώργιος 2011-2012 Πηγή Παραγωγής Ατομικού Ιωδίου Υψηλής Πυκνότητας. 2013-2014 2015-06-22 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος Παπακώστας Ταξιάρχης
Ζέζας Ανδρέας
Βήχα Αθανασία 2016-2017 Φασματοσκοπία απορρόφησης ατομικού ιωδίου στα 1315 nm 2018-2019 2020-01-15 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Γιαννακίδης Ιωάννης 2013-2014 Προσομοιώσεις και σχεδιασμός πηγής ηλεκτρονίων για υπερταχεία περίθλαση ηλεκτρονίων 2018-2019 2019-02-17 Σαμαρτζής Πέτρος Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Δημητρουλάκη Ευδοξία 2012-2013 Παρακολούθηση της ελεγχόμενης Φωτοαποδόμησης στρωμάτων γηρασμένου βερνικιού από πίνακες μέσω φασματοσκοπίας Φθορισμού. 2018-2019 2019-01-29 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος Τζάλλας Παρασκευάς
Δραγανίδης Ιωάννης 2016-2017 Υβριδική φωτοακουστική απεικόνιση και συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού για τη μελέτη και τη ποσοτικοποίηση της μελανίνης σε λέπια ψαριών. 2019-2020 2020-03-03 Ζαχαράκης Ιωάννης Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Τσερεβελάκης Γεώργιος
Κακακιός Νικήτας 2017-2018 Φωτοακουστική μικροσκοπία στο πεδίο των συχνοτήτων μέσω της χρήσης αδιαμόρφωτή χαμηλού κόστους 2020-2021 2021-02-15 Ζαχαράκης Ιωάννης Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βασιλάκης Γιώργος
Κληρονόμου Ευγενία 2016-2017 Φωτοακουστική απεικόνιση για την ανίχνευση προσχεδίων σε δείγματα τοιχογραφιών. 2019-2020 2020-06-24 Ζαχαράκης Ιωάννης Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βασιλάκης Γιώργος
Κολλά Μαρία 2016-2017 Φασματοσκοπία οπτικής περιστροφής Faraday σε ατομικό ιώδιο στα 1315 nm 2018-2019 2019-10-21 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Λαμπράκης Αλκαίος 2013-2014 Αποδόμηση διαφανών υλικών με χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ. 2018-2019 2019-07-10 Στρατάκης Εμμανουήλ Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Μακρής Κωνσταντίνος
Μαλιάκα Ολυμπία 2016-2017 Έρευνα στον κυκλικό διχρωισμό φωτοηλεκτρονίων και τρισδιάσταση σχεδίαση πηγής μοριακής δέσμης κατάλληλης για πειράματα κυκλικού διχρωισμού φωτοηλεκτρονίων 2018-2019 2019-10-16 Σαμαρτζής Πέτρος Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βελεγράκης Μιχαήλ του Ι.
Χουδαλάκη Θεοδώρα 2015-2016 Αποπόλωση πολωμένου Υδρογόνου μέσω συγκρούσεων ανταλλαγής σπιν με άτομα Χλωρίου σε Υπερυψηλή Πυκνότητα. 2019-2020 2020-02-24 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Μουρίκης Χρήστος 2010-2011 Θερμικά Εφελκυσμένες Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές τους σε Αισθητήρια Υγρασίας. 2014-2015 2015-11-16 Πισσαδάκης Σταύρος Ρακιτζής Πέτρος- Θεόδωρος, Δημήτριος Παπάζογλου
Παπανικολάου Χριστίνα - Άννα 2010-2011 Μέτρηση απορροφούμενης δόσης στα δάκτυλα επεμβατικών ακτινολόγων από ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες πράξεις με χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας. 2014-2015 2016-03-01 Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Αναστασάκης Στυλιανός 2004-2005 Υπολογιστική Μοντελοποίηση της Καταχώρησης της Μνήμης Φόβου στους Νευρωνικούς Πληθυσμούς της Αμυγδαλής 2011-2012 2012-10-31 Περάκης Ηλίας
Γιαννακόπουλος Άγγελος 2005-2006 Υπερταχεία μη γραμμική απόκριση συσχετισμένων συστημάτων 2009-2010 2010-06-23 Περάκης Ηλίας
Κελίρη Ανδριανή 2010-2011 Κίνηση μέσω κβαντικού σπιν στους μαγγανίτες. 2013-2014 2015-02-27 Περάκης Ηλίας
Λίγγος Παναγιώτης 2003-2004 Υπερταχεία μη γραμμική απόκριση της μαγνήτισης σε Ga(Mn)As λόγω οπτικής διέγερσης. 2008-2009 2009-11-06 Περάκης Ηλίας
Χρήστου Γεώργιος 1998-1999 Ρόλος των Αλληλεπιδράσεων στη Μη-γραμμική Υπερταχεία Απόκριση των Μαγνητοεξιτονίων 2007-2008 2008-03-07 Περάκης Ηλίας
Γραμματικός Κυριάκος 2012-2013 Γενική Σχετικότητα 101 χρόνια Γεωμετροδυναμικής και η Εφαρμογή της στη Σύγχρονη Κοσμολογία. 2014-2015 2016-06-29 Παυλίδου Βασιλική
Κανναβού Ολγα 2013-2014 Παραγωγή Ομιλίας και Σύνθεση Φωνής με χρήση μοντέλου Βαθιών Νευρωνικών Δικτύων 2017-2018 2019-02-27 Ζέρβας Παναγιώτης Παυλίδου Βασιλική
Πασχαλίδου Στέλλα
Κοκολάκης Κωνσταντίνος 2011-2012 Ένα μοντέλο δυο κλάσεων επιταχυντών για κομικές ακτίνες υπέρ- υψηλών ενεργειών 2014-2015 2016-06-27 Παυλίδου Βασιλική Ζέζας Ανδρέας
Κορκίδης Γεώργιος 2012-2013 Ακτινικά προφίλ σμηνών γαλαξιών στην κλίμακα διαφυγής 2017-2018 2018-10-12 Παυλίδου Βασιλική Τάσσης Κωνσταντίνος
Τομαράς Θεόδωρος
Λαλάκος Αρεταίος 2013-2014 Does bimodality in blazar radio emission persist across frequencies. 2015-2016 2017-06-23 Παυλίδου Βασιλική
Μάγκος Γρηγόριος 2012-2013 Διόρθωση της εκτροπής των κοσμικών ακτίνων πολύ υψηλής ενέργειας. 2015-2016 2017-07-07 Παυλίδου Βασιλική Παπαδάκης Ιωσήφ
Reig Pablo
Τανογλίδης Δημήτριος 2010-2011 Μια μελέτη, βασισμένη στη θεωρία τυχαίων βηματισμών, για το τέλος της δημιουργίας κοσμικών δομών στην κοσμολογία ΛCDM 2012-2013 2014-07-01 Παυλίδου Βασιλική
Φούκα Σταματία-Καθολική 2014-2015 Μαγνητικές εκτροπές κοσμικών ακτινών υπέρ-υψηλής ενέργειας 2017-2018 2019-02-13 Παυλίδου Βασιλική
Χατζάκης Δημήτριος 2013-2014 Η συνάρτηση συσχέτισης δύο σημείων και η διάδοση κοσμικών ακτίνων υψηλών ενεργειών 2017-2018 2018-10-22 Παυλίδου Βασιλική
Πουλιάση Αλεξάνδρα 2015-2016 Δυνατότητα Εντοπισμού Πηγών Κοσμικών Ακτινών Υπερυψηλής Ενέργειας 2018-2019 2019-07-07 Παυλίδου Βασιλική
Αντωνίου Βαλσάμω 1996-1997 Φωτομετρική μελέτη του Γαλαξιακού Σφαιρωτού Σμήνους NGC6779 2002-2003 2002-11-22 Παπαμαστοράκης Ιωάννης Χατζηδημητρίου Δέσποινα
Παπαδάκι Δ. Χριστίνα 1997-1998 Η Ηλικία του Σφαιρωτού Σμήνου NGC6934 2002-2003 2003-03-27 Παπαμαστοράκης Ιωάννης Χατζηδημητρίου Δέσποινα
Θανασούλας Σπυρίδων 2001-2002 Γενική Σχετικότητα, Γεωμετρικές Ροές και Λύσεις με LISP 2010-2011 2011-07-05 Παπακώστας Ταξιάρχης
Κόκκινος Διονύσιος 2009-2010 Η ακριβής λύση των εξισώσεων Einstein Η μετρική Kerr. 2013-2014 2015-06-17 Παπακώστας Ταξιάρχης
Μπουρνέλης Θεόδωρος 2011-2012 Ακριβείς λύσεις στις εξισώσεις Einstein: Η περίπτωση της σφαιρικής συμμετρίας με τέλειο ρευστό. 2013-2014 2015-05-06 Παπακώστας Ταξιάρχης Α. Αδικημενάκης, Α. Πανταζής
Μπουσδούκος Ιωάννης 2015-2016 Ακριβείς λύσεις των Εξισώσεων Einstein-Maxwell: Το ηλεκτρόνιο σαν σημειακό σωματίδιο στη Γενική Σχετικότητα 2017-2018 2018-11-25 Παπακώστας Ταξιάρχης
Σπαθής Ευάγγελος 2009-2010 Ακριβείς λύσεις εξισώσεων Einstein με τέλειο ρευστό 2017-2018 Παπακώστας Ταξιάρχης Κιοσέογλου Γεώργιος, Φωτάκης Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Γεώργιος 1997-1998 Οπτική Παγίδευση Σωματιδίων και Βιολογικού υλικού και Φασμασκοπία Φθορισμού με Laser 2002-2003 2002-03-27 Παπάζογλου Θεόδωρος
Ζαχαράκης Ιωάννης 1990-1991 Monte carlo Modeling of Light propagation Through Biological Tissues 1995-1996 1997-11-21 Παπάζογλου Θεόδωρος
Κουκτζελά Μαρία 1992-1993 Επίδραση ΄της συντήρησης σε υγρό άζωτο κασι σε φορμόλη στις μετρήσεις in vitro του φθωρισμού επαγωμένου από Laser σε περιφερειακούς αρτηρ. ιστούς. 1997-1998 1997-11-27 Παπάζογλου Θεόδωρος
Χελιώτης Γεώργιος 1994-1995 Χρονικό και Φασματικό Στένεμα του Φθορισμού χρωστικών Εμβαπτισμένων σε λεπτά στρώματα Πολυμερών με Διέγερση από Υπερ…. Παλμούς Laser 1998-1999 1999-07-15 Παπάζογλου Θεόδωρος
Λογκάκη Μαρία 1997-1998 Συμβολομετρικές Μέθοδοι Μέτρησης του Επιφανειακού ανάγλυφου σε πραγματικό χρόνο. 2002-2003 2003-07-24 Παπάζογλου Δ.
Γουλιελμάκης Ελευθέριος 1995-1996 Παραγωγή υψηλών αρμονικών σε ευγενή αέρια 2000-2001 2000-11-21 Παπαδογιάννης Ν., Χαραλαμπίδης Δ.
Αυγουστάκης Ιωάννης 2012-2013 Ανάπτυξη Θεωρητικού Μοντέλου για την Μεταβλητότητα στα Οπτικά Μήκη Κύματος των Ενεργών Γαλαξιών 2017-2018 2018-07-02 Παπαδάκης Ιωσήφ Μακρής Κωνσταντίνος
Χιτζανίδη Μ.
Βαρκάρης Σωτήριος 2001-2002 Μελέτη της Μεταβλητότητας του Γαλαξία SDSS J170246.09+602818.9 2006-2007 2007-09-21 Παπαδάκης Ιωσήφ
Γκουβέλης Λεονάρδος 2005-2006 Ανάλυση αστρικών φασμάτων του οπτικού συνοδού σε σύστημα HMXB 2008-2009 2010-03-01 Reig Pablo Παπαδάκης Ιωσήφ
Επιτροπάκης Αναστάσιος 2008-2009 Revisiting the Fundamental Plane of Black Hole Activity with Three Representative Samples of Radio-Quiet Active Galactic Nuclei 2011-2012 2012-07-06 Παπαδάκης Ιωσήφ
Παναγιώτου Χρίστος 2010-2011 Μελέτη της μεταβλητότητας στο οπτικό, το υπεριώδες και τις ακτίνες χ του ενεργού γαλαξία PG1211+143 2013-2014 2014-09-23 Παπαδάκης Ιωσήφ
Πανοπούλου Γεωργία - Βιργινία 2007-2008 Μελέτη του φάσματος αντανάκλασης του δίσκου γύρω από συμπαγή αντικείμενα 2010-2011 2011-11-07 Παπαδάκης Ιωσήφ
Σακελλαρόπουλος Νικήτας 2001-2002 Μελέτη της Μεταβλητότητας του Γαλαξία SDSS J232159.06+000738.8 στο Οπτικό Μέρος του Φάσματος 2005-2006 2007-08-20 Παπαδάκης Ιωσήφ
Χατζόπουλος Εμμανουήλ 2003-2004 A study of the X-ray Variability Properties of Active Galactic Nuclei in the Lockman Hole Region. 2006-2007 2007-06-26 Παπαδάκης Ιωσήφ
Βεναρδάτου Σοφία 2011-2012 Ανάπτυξη Διδασκαλίας Νανοτεχνολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μελέτη Οπτικών Ιδιοτήτων - Αλλαγή Χρώματος στην Νανοκλίμακα 2019-2020 2020-01-28 Σταύρου Δημήτρης Παπαδάκης Ιωσήφ
Μιχαηλίδη Αικατερίνη-Αιμιλία
Καρακωνσταντάκης Άγγελος 2014-2015 Μελέτη μεταβλητότητας ακτίνων Χ σε Ενεργούς Γαλαξίες. 2018-2019 2020-07-07 Παπαδάκης Ιωσήφ
Μανιαδάκης Δημήτριος - Κωνσταντίνος 2015-2016 Λεπτομερής φασματική ανάλυση του χαρακτηριστικού των 10 KeV σε διπλά συστήματα αστέρων νετρονίων υψηλής μάζας 2018-2019 2020-02-27 Reig Pablo Παπαδάκης Ιωσήφ
Μανουρά Ηλέκτρα 2017-2018 Μελέτη Μεταβλητότητας Ακτίνων-Χ με τη Χρήση Δεδομένων από τον Δορυφόρο Swift 2020-2021 2021-03-04 Παπαδάκης Ιωσήφ
Ψαράκης Χαράλαμπος 2014-2015 Γρήγορη φωτομετρική μεταβλητότητα του Be/X-ray συστήματος GRO J2058+42 2019-2020 2020-03-01 Reig Pablo Παπαδάκης Ιωσήφ
Μάγδης Γεώργιος 1998-1999 Αλληλεπίδραση Ακτίνων με το δίσκο προσαύξησης στους Ενεργούς Γαλαξίες.Η περίπτωση του NGC 4051 2002-2003 2003-11-21 Παπαδάκης Ιωσήφ Παπαμαστοράκης Ιωάννης
Δέτσης Εμμανουήλ 1996-1997 Επεξεργασία και ανάλυση οπτικών παρατηρήσεων του ενεργού Γαλαξία ARK 564 2001-2002 2001-03-22 Παπαδάκης Ιωσήφ Παπαμαστοράκης Ιωάννης
Πετάσης Γιώργος 1992-1993 Μελέτη α πορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας σε πολλαπλά στρώματα (GqAs/Al GaAs) 1997-1998 1997-07-10 Παπαβασιλείου Χρήστος
Εξαδάκτυλος Κυριάκος 1991-1992 Σχεδίαση και Κατασκευή Μικροκυματικού ενισχυτή 1995-1996 Παπαβασιλείου Χρήστος
Σεψάς Παναγιώτης 2002-2003 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Συναλλαγών για Εταιρία Πιστωτικών Καρτών 2007-2008 2008-03-24 Νικολάου Χρήστος
Μουταβελής Γεώργιος 2017-2018 Conformal blocks στη διαγώνιο. 2019-2020 2020-06-26 Νιάρχος Βασίλειος
Αναστασάκης Μαρίνος 2003-2004 The Use of Open Science Resources in Educational: Designing a learning pathway for the OSR Portal. 2010-2011 2011-07-05 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Δεμέτης Διόνυσος 1997-1998 Μελέτη της Μεταβλητότητας α)των Ισοτιμιών του Αμερικάνικου Δολλαρίου του ECU και της Ελληνικής Δραχμής, και β) του Δείκτη FTSE/ASE-20 2002-2003 2002-07-24 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Κατσιφαράκη Αγγελίνα 2004-2005 Ανάλυση της σχέσης μεταξύ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος για επιλεγμένες χώρες. 2009-2010 2010-07-09 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Κώτσης Χρήστος 2001-2002 Using A Simple Campbell-Diebold Model To Forecast The Weather In Three Greek Cities 2006-2007 2007-07-13 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Μεϊντάνης Νικόλαος 2002-2003 Εφαρμογή Μεθόδων της Ανάλυσης Δικτύων για τον Προσδιορισμό των πλέον Κεντρικών Ικανοτήτων στα Σύγχρονα Επιστημονικά Επαγγέλματα. 2007-2008 2008-11-05 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Μουτάφης Χριστόφορος 1997-1998 Μελέτη της Μεταβλητότητας α)των Ισοτιμιών του Αμερικάνικου Δολλαρίου του ECU και της Ελληνικής Δραχμής, και β) του Δείκτη FTSE/ASE-20 2002-2003 2002-11-22 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Παπανελόπουλος Νικόλαος 2002-2003 Εφαρμογή Μεθόδων της Ανάλυσης Δικτύων για τον Προσδιορισμό των πλέον Κεντρικών Ικανοτήτων στα Σύγχρονα Επιστημονικά Επαγγέλματα. 2007-2008 2008-11-05 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Σταυρουλάκης Ευάγγελος 1997-1998 Πιστωτικά παράγωγα (Gredit Derivatives) και αναχαίτηση πιστωτικού κινδύνου. 2002-2003 2002-11-22 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Φιλιοπούλου Μαρία 1996-1997 Μελέτη των παραβιάσεων της ισοτιμίας (parity) put/call και της διαφοράς των θεωρητικών τιμών από τις τιμές αγοράς 2002-2003 2002-11-22 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Χρυσικού Έφη 1996-1997 Μελέτη των παραβιάσεων της ισοτιμίας (parity) put/call και της διαφοράς των θεωρητικών τιμών από τις τιμές αγοράς 2002-2003 2002-11-22 Νεοφώτιστος Γεώργιος
Μοσχογιαννάκη Μαριλένα 2012-2013 Οξείδια Περοβσκιτικού Τύπου ΑΒΟ3: Σύνθεση Χαρακτηρισμός και μελέτη της παραγωγής οξυγόνου μέσω φωτοκαταλυτικής διάσπασης νερού. 2015-2016 2016-09-28 Μπίνας Βασίλειος Τάσσης Κωνσταντίνος
Τομαράς Θεόδωρος
Ξύγκης Μιχαήλ 2013-2014 Σταθερή διασπορά νανοσωματιδίων του διοξειδίου του βαναδίου και οι θερμοχρωμικές ιδιότητες των λεπτών υμενίων. 2017-2018 2018-10-11 Μπίνας Βασίλειος Δεληγεώργης Γεώργιος
Σαββίδης Παύλος
Γρινιεζάκη Μαρία 2014-2015 Πορώδη φύλλα Carbon Nitride : σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της φωτοκαταλυτικής τους δραστικότητας 2017-2018 2018-10-25 Μπίνας Βασίλειος
Μάντσιου Ελένη 2014-2015 Μελέτη των παραμέτρων ανάπτυξης και εναπόθεσης θερμοχρωμικών υμενίων διοξειδίου του Βαναδιου (VO2) με ή χωρίς προσμίξεις 2019-2020 2020-03-03 Μπίνας Βασίλειος
Πατριαρχέα Χρυσάνθη 2013-2014 Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων οξειδίου του ψευδαργύρου και μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος 2017-2018 2018-06-18 Μπίνας Βασίλειος
Μπακαρέζος Ευθύμιος 1990-1991 Μελέτη Παλμικής πηγής ακτίνων Χ ηλεκτρονικής δέσμης προερχόμενης από laser πλάσμα σε μετ. επιφάνεια 1995-1996 1995-12-14 Μουσταιλής Σ.
Μάτσαλη Αικατερίνη 2012-2013 Εκτίμηση του λόγου σήματος προς θόρυβο σε κλινικό σύστημα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού με τη χρήση ειδικού ομοιώματος και δυο απεικονιστικών μεθόδων μέτρησης 2017-2018 2018-10-07 Μαρής Θωμάς Π. Ζέρβας κ. Σ. Πασχαλίδου
Ασπροποταμίτη Ευαγγελία 2014-2015 Διάκριση κβαντικών καταστάσεων και εφαρμογή σε ένα πρωτόκολλο διανομής κλειδιού 2018-2019 2019-02-21 Μακρής Κωνσταντίνος
Γωνιωτάκης Χαράλαμπος 2013-2014 Ανάπτυξη σύνθετων δισδιάστατων υλικών-γυαλιών για οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές 2020-2021 2021-02-18 Μακρής Κωνσταντίνος
Δραγάνη Θεοδώρα 2016-2017 Παραμετρική Μελέτη Υδροθερμικής Σύνθεσης Θερμοχρωμικού Διοξειδίου του Βαναδίου 2019-2020 2020-02-02 Μακρής Κωνσταντίνος
Δρυμισκιανάκη Αργυρή 2012-2013 Θερμοηλεκτρικές Ιδιότητες Μειγμάτων Πολυμερούς Acrylonitrile Butadiene Styrene και Θερμοηλεκτρικού Υλικού BixSb(2-x)Te3 2018-2019 2019-12-14 Μακρής Κωνσταντίνος Ζέζας Ανδρέας
Κυλάφης Nικόλαος
Εξαμιλιώτη Πανδώρα 2015-2016 Αυτοεστίαση σε μη-γραμμικά πλέγματα 2018-2019 2019-01-13 Μακρής Κωνσταντίνος
Ζάβαλης Θεόδωρος 2013-2014 Σύνθεση λεπτών υμενίων οξειδίου Τιτανίου-Βαρίου με τη μέθοδο spin-coating 2019-2020 2020-10-21 Μακρής Κωνσταντίνος
Ζωγραφάκη Μαρία 2015-2016 Σύνθεση/Χαρακτηρισμός και Φωτοκαταλυτική δραστικότητα νανοδομών οξειδίου του δημητρίου (CeO2) 2018-2019 2019-01-24 Μακρής Κωνσταντίνος
Καλτσάς Δημήτριος 2015-2016 Μη-γραμμική διάδοση σε τοπολογικούς μονωτές 2017-2018 2018-10-16 Μακρής Κωνσταντίνος
Λεβέντης Ανδρόνικος 2017-2018 Δυναμική σε μη-ερμιτιανά τυχαία πλεγμάτα 2019-2020 2020-10-04 Μακρής Κωνσταντίνος
Μαρκάκη Όλγα 2013-2014 Υδροθερμική σύνθεση και χαρακτηρισμός θερμοχρωμικού VO2 για εφαρμογές σε έξυπνα παράθυρα. 2017-2018 2018-09-10 Μακρής Κωνσταντίνος
Μπουρμπάκης Μιχαήλ 2016-2017 Από το μεσοπορώδες SBA-15 στο Black TiO2: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός, Προσροφητική και Φωτοκαταλυτική δραστικότητα 2018-2019 2019-09-09 Μακρής Κωνσταντίνος
Παραλίκης Αθανάσιος 2014-2015 Μελέτη των ιδιοτήτων λεπτών υμενίων NiO με προσμίξεις Al για την ανίχνευση αέριου όζοντος. 2019-2020 2020-02-12 Μακρής Κωνσταντίνος
Πασπαλίδης Χρίστος 2015-2016 Οπτοηλεκτρονικές Ιδιότητες ετεροδομών WS2με γραφένιο 2018-2019 2019-06-29 Μακρής Κωνσταντίνος
Σουρή Άννα Παναγιώτα 2013-2014 Σύνθεση/Χαρακτηρισμός και Φωτοκαταλυτική δραστικότητα νάνο ράβδων από τιτάνια μετάλλων 2018-2019 2019-01-24 Μακρής Κωνσταντίνος
Συγγελάκης Ιωάννης 2013-2014 Ανάπτυξη τρισδιάστατων δομών από νανοράβδους οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) για ανίχνευση αερίων σε θερμοκρασία δωματίου 2017-2018 2018-10-16 Μακρής Κωνσταντίνος
Ταμιωλάκης Ευάγγελος 2013-2014 3D πολυμερικές δομές μεταϋλικών για συγκομιδή ενέργειας στο φάσμα μικροκυμάτων 2018-2019 2019-10-20 Μακρής Κωνσταντίνος
Τουτουδάκη Ειρήνη 2015-2016 Τεχνολογίες Εκτύπωσης Οξειδίων Μετάλλων για Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Εφαρμογές 2017-2018 2018-10-09 Μακρής Κωνσταντίνος
Χαλκιαδάκης Δημήτριος 2016-2017 Προσομοίωση της δυναμικής των νευρώνων με επαφές Josephson. 2019-2020 2020-06-24 Μακρής Κωνσταντίνος
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος 2016-2017 Σύνθεση, χαρακτηρισμός νανοδομών οξειδίου του δημητρίου (CeO2) και μελέτη της προσροφητικής και φωτοκαταλυτικής τους ικανότητας 2018-2019 2019-10-21 Μακρής Κωνσταντίνος
Κεπεσίδης Κοσμάς 2003-2004 Το μοντέλο Jaynes - Cummings με πεδίο σε Squeezed State 2008-2009 2009-03-19 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης
Μουλουδάκης Γεώργιος- Ευθύμιος 2012-2013 Η επιρροή της στατιστικής των φωτονίων σε πολυφωτονικές διαδικασίες κοντά στο συντονισμό. 2014-2015 2016-07-06 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Τομαράς Θεόδωρος
Τάσσης Κωνσταντίνος
Μικρούλης Σπυρίδων 1992-1993 Υδρογόνωση σε PM-HEMTs 1999-2000 1999-03-18 Χατζόπουλος Ζαχαριάς Λαγκαδάς Μιχαήλ
Αγγελίνος Νικόλαος 2010-2011 Μαγνητικές κρίσιμες λύσεις στην ολογραφία 2013-2014 2014-10-08 Κυρίτσης Ηλίας
Κουτεντάκης Γεώργιος 2010-2011 Βαρύτητα Horava-Lifshitz και μη σχετικιστική ολογραφία 2013-2014 2014-10-08 Κυρίτσης Ηλίας
Μπακιρλής Νικόλαος 2010-2011 Ανταπόκριση βαρύτητας / υγρού. 2014-2015 2016-07-07 Κυρίτσης Ηλίας
Παυλής Αλέξανδρος 2009-2010 Αναβαθμισμένες Ολογραφικές Θεωρίες για την Κβαντική Χρωμοδυναμική 2012-2013 2013-10-21 Κυρίτσης Ηλίας
Τσούρος Αλέξανδρος 2015-2016 Ροές de Sitter έναντι Anti-de Sitter και το τοπίο της (υπερ)βαρύτητας 2017-2018 2019-05-27 Κυρίτσης Ηλίας
Αλεξανδράκη Χρυσάνθη 2008-2009 Φωτοκαταλυτική οξείδωση του αζωχρώματος σε υδατικά διαλύματα παρουσία αιωρημάτων τιτανίου 2013-2014 2014-10-08 Κυριακίδης Γεώργιος
Γαβαλάς Σπυρίδων 2008-2009 Σύνθεση και χαρακτηρισμός οξειδίων του βαναδίου (V2O5 και VO2) με την τεχνική Aerosol Spray Pyrolysis. 2015-2016 2017-02-22 Κυριακίδης Γεώργιος Μπίνας Βασίλειος
Απεραθίτης Ηλίας
Γεωργάκης Σπυρίδων 2008-2009 Ιδιότητες των λεπτών υμενίων Zno:Al,N για διαφανείς οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές 2011-2012 2013-07-04 Κυριακίδης Γεώργιος
Γιαλαμά Νιόβη 2008-2009 Σύνθεση και θερμοχρωμικές ιδιότητες οξειδίων του βαναδίου 2012-2013 2014-07-10 Κυριακίδης Γεώργιος
Γκαγκαουδάκης Εμμανουήλ 1992-1993 Μελέτη της Δυναμικής σε Λεπτά Χμενια Οξειδίου του Ινδίου 1998-1999 1998-11-19 Κυριακίδης Γεώργιος
Ζεκίραϊ Εύα 2008-2009 Οξείδιο του τιτανίου με πρόσμιξη Mn: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός, Μελέτη φαινομένων διάχυσης και φωτοκαταλυτική δραστηριότητα. 2014-2015 2016-02-29 Κυριακίδης Γεώργιος Απεραθίτης Ηλίας
Μπίνας Βασίλειος
Καρπεράκης Χρήστος 2004-2005 Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Λεπτών Υμενίων Οξειδίου Του Ψευδαργύρου (ZnO) με την Τεχνική Aerosol Spray Pyrolysis (ASP) και Μελέτη των Φωτοκαταλυτικών Ιδιοτήτων τους 2012-2013 2012-10-30 Κυριακίδης Γεώργιος
Κατερινοπούλου Δήμητρα 2008-2009 Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες με χρήση νανοσύνθετων υπερυδρόφοβων επιφανειών 2012-2013 2014-07-10 Κυριακίδης Γεώργιος
Μανιδάκης Εμμανουήλ 2009-2010 Πάστες Οξειδίου του Μετάλλου για Εφαρμογές Εκτύπωσης. 2014-2015 2016-05-25 Κυριακίδης Γεώργιος Μπίνας Βασίλειος
Απεραθίτης Ηλίας
Μελαμπιανάκης Κωνσταντίνος 2001-2002 Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΜRI) με ακολουθίες έμφασης μοριακής διάχυσης. Κατασκευή και ανάλυση ομοιώματος με χρήση διάφορων αλγόριθμων. 2012-2013 2013-10-30 Κυριακίδης Γεώργιος
Μίχος Αντώνιος 2005-2006 Πρότυπο-Ολοκληρωμένο Σύστημα Απορρύπανσης Αέρα Εσωτερικών Χώρων με την Χρήση Οζοντος 2010-2011 2011-07-05 Κυριακίδης Γεώργιος
Μπερτάκης Ιωάννης 2008-2009 Σύνθεση φωτοκαταλυτών οξειδίου του γραφενίου συζευμένων με TiO2 για τη διάσπαση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα 2010-2011 2013-06-26 Κυριακίδης Γεώργιος
Νικολάκάκη Σόνια 1991-1992 Μελέτη και Χαρακτηρισμός Επιφανειακών Ιδιοτήτων Λεπτών Υμενίων 1997-1998 1997-03-20 Κυριακίδης Γεώργιος
Παγιαυλάς Αλέξανδρος 2009-2010 Ανάπτυξη υμενίων με χρήση αεροψεκασμού και εμβάπτυσης. Μελέτη υδροφιλίας υδροφοβίας 2013-2014 2014-10-08 Κυριακίδης Γεώργιος
Πανάγου Σωτήριος 2004-2005 Ανάπτυξη και Οπτικός Χαρακτηρισμός Λεπτών Υμενίων InOx και ZnO. 2013-2014 2015-03-03 Κυριακίδης Γεώργιος
Παπαδάκη Σταματίνα 2009-2010 Φωτοκατάλυση Διοξειδίου του Τιτανίου στο Δομημένο Περιβάλλον 2014-2015 2016-05-25 Κυριακίδης Γεώργιος Μπίνας Βασίλειος
Απεραθίτης Ηλίας
Πετρομιχελάκη Ευαγγελία 2011-2012 Μελέτη της επίδρασης του μεγέθους p-type Cu2O νανοκύβων στην ανίχνευση όζοντος. 2015-2016 2017-02-22 Κυριακίδης Γεώργιος
Πυλοστόμου Αθανασία 2011-2012 Μελέτη κυτταρικής πρόσδεσης και ανάπτυξης σε υμένια δισδιάστατων κρυστάλλων. 2015-2016 2017-03-01 Κυριακίδης Γεώργιος Κιοσέογλου Γεώργιος
Φαρσάρη Μαρία
Σπανός Ιωάννης 2012-2013 Παρασκευή μαγνητικών μικροδομών με χρήση διφωτονικού πολυμερισμού και παλμικής εναπόθεσης laser. 2015-2016 2017-07-12 Κυριακίδης Γεώργιος Κιοσέογλου Γεώργιος
Σφακιανάκη Άννα - Αριστέα 2008-2009 Διασπορά και Σταθερότητα Οξειδίων του Τιτανίου σε Υδατικά Διαλύματα για Εφαρμογές Επικάλυψης Επιφανειών 2013-2014 2014-08-29 Κυριακίδης Γεώργιος
Τσάναϊ Μαρία 2010-2011 Μελέτη από πρώτες αρχές της αλληλεπίδρασης των μορίων H2O, H2S και SO2 με χημικά τροποποιημένα βενζόλια. 2013-2014 2015-06-15 Κυριακίδης Γεώργιος Κοπιδάκης Γεώργιος
Φλυτζάνης Nικόλαος
Χαμαράκης Γεώργιος 1997-1998 Οπτικές Ιδιότητες του Οξειδίου του Ινδίου 2002-2003 2002-11-22 Κυριακίδης Γεώργιος
Χουρδάκης Εμμανουήλ 1996-1997 Ανίχνευση όζοντος με χρήση λεπτών υμενίων οξειδίου του Ινδίου 2000-2001 2001-03-22 Κυριακίδης Γεώργιος
Βενιώτη Ανθή 1994-1995 Μάθηση και Βιώματα στα κωφά παιδιά 1999-2000 1999-11-25 Κυπριωτάκης Αντώνης
Φραγκιαδάκη Ευανθία 1994-1995 Μάθηση και Βιώματα στα κωφά παιδιά 1999-2000 2000-03-30 Κυπριωτάκης Αντώνης
Αποστολάκη Γιώτα 1992-1993 Πυκνότητα Ηλεκτρομαγνητικής Ενέργειας σε Σπειροειδείς Γαλαξίες 1997-1998 1997-07-10 Κυλάφης Nικόλαος
Μανουσάκης Αντώνιος 2000-2001 Αναζητώντας τον Οπτικό Συνοδό σε Μαζικά Συστήματα Διπλών Άστρων των Ακτίνων Χ 2006-2007 2006-11-22 Κυλάφης Nικόλαος
Συλιγάρδου Φωτεινή 1993-1994 Συνταγές Φωτομετρίας Αστρινομικών Εικόνων 1998-1999 1998-07-23 Κυλάφης Nικόλαος
Λούδας Νικόλαος 2018-2019 Πλήρης σχετικιστικές κβαντο-ηλεκτροδυναμικές μαγνητικές διατομές σκέδασης συντονισμού σε σύγκριση με τις κλασικές μαγνητικές Thomson διατομές σκέδασης συντονισμού: Απλοποιημένες εκφράσεις για υπολογισμούς μαγνητικής Compton σκέδασης συντονισμού. 2019-2020 2020-07-19 Κυλάφης Nικόλαος
Δασύρα Καλλιόπη-Μαρία 1998-1999 Αναπαραγωγή του Φάσματος Εκπομπής στο μακρινό υπέρυθρο του σπειροειδούς γαλαξία NG-C891 2002-2003 2002-11-22 Κυλάφης Nικόλαος Παπαδάκης Ιωσήφ
Μαυρομανωλάκης Αντώνιος 1990-1991 Διαχωρισμός Πλαστικών και Ανίχνευση Αλογόνων (Cl Bl ) και βαρεων μετάλλων (Sb Ti) με τη μέθοδο Libs (Laser Indused breakdown Sprectroscpos) 1995-1996 1997-11-27 Κουρής Στέλιος
Σπυριδωνίδης Τρύφων 1991-1992 Φασματοσκοπία Πολυφωτονικού Ιονισμού του OGS 1997-1998 1998-11-19 Κουρής Στέλιος
Τζιράκη Μαρία 1990-1991 Φασματοσκοπία Πολυφωτονικού Ιονισμού σε τριατομικά και πολυατομικά μόρια.Αιθυλοιωδίδιο(C2hH5I) και Διθειάνθρακας (CS2) 1994-1995 1995-07-12 Κουρής Στέλιος
Κοκκινάκη Όλγα 1997-1998 Μη γραμμική Απόκριση Τρίτης Τάξεως Νανοδομών Πυριτίου και Άνθρακα. 2002-2003 2002-07-24 Κουδουμάς
Αναστασίου Θεοδώρα 2008-2009 Ακτινοθεραπεία για καρκίνο ουροδόχου κύστης με δέσμες ακτίνων Χ 18 MV: Υπολογισμός της απορροφούμενης δόσης στα γειτονικά όργανα 2013-2014 2014-10-01 Κομίνης Ιωάννης
Ανυφαντάκη Γεωργία 2011-2012 Μετρήσεις στατιστικής φωτονίων με ενεργό έλεγχο έντασης λέιζερ 2017-2018 2019-02-27 Κομίνης Ιωάννης Στρατάκης Εμμανουήλ
Ραννέλλα Άνθη
Βίλλια Μαρία - Μυρτώ 2012-2013 Χιμαιρικές καταστάσεις σε σπονδυλωτά δίκτυα: Το παράδειγμα του C. Elegans 2017-2018 2018-09-19 Κομίνης Ιωάννης
Γαρίδης Γεώργιος 2013-2014 Απομόνωση κυττάρων και φωτοδιέγερση ζωντανών ραβδίων: Μια απόπειρα μέτρησης της μαγνητικής ευαισθησίας των ραβδίων 2017-2018 2019-02-28 Κομίνης Ιωάννης
Γιαρικάνης Δημήτριος 2013-2014 Μικροχειρισμός κυττάρων και ηλεκτρική απόκριση ζωντανών ραβδίων 2017-2018 2019-02-28 Κομίνης Ιωάννης
Ζουράρης Γεώργιος 2002-2003 Φασματοσκοπία Laser Κορεσμένης Απορρόφησης 2006-2007 2007-09-21 Κομίνης Ιωάννης
Ηλίας Θεόδωρος 2013-2014 Πυρηνική Κβαντική Σύμπλεξη στο Μηχανισμό Ιοντικών Ριζών 2017-2018 2017-09-20 Κομίνης Ιωάννης
Καρκαβίτσας Σπυρίδων 2013-2014 Εκτίμηση επαναληψιμότητας επιλεγμένων παραμέτρων ελέγχου ποιότητας κλινικού συστήματος Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού 2017-2018 2018-09-21 Κομίνης Ιωάννης
Λυμπερόπουλος Χρήστος - Ευστάθιος 2007-2008 Υπολογιστικά εργαλεία για την ανάλυση της απόκρισης νευρωνικών κυττάρων 2012-2013 2014-07-01 Κομίνης Ιωάννης
Μουλουδάκης Κωνσταντίνος 2010-2011 Παλμική διέγερση με φως ακολουθώμενη από μαγνητικούς παλμούς μπορεί να φανερώσει τον μηχανισμό ιοντικών ριζών στο προσανατολισμό των πουλιών. 2014-2015 2015-10-05 Κομίνης Ιωάννης Παυλίδου Βασιλική
Χαρμανδάρης Βασίλειος
Μπόλμπαση Βασιλική 2000-2001 Μετρολογία Μήκους Κύματος Ακτινοβολίας Λέιζερ με Μεγάλη Ακρίβεια 2005-2006 2006-11-06 Κομίνης Ιωάννης
Πολής Μιχαήλ 2001-2002 Κβαντική Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών Βασισμένη σε Διακυμάνσεις του Spin Αλκαλικών Ατόμων 2006-2007 2007-09-21 Κομίνης Ιωάννης
Ρίζος Γεώργιος 2001-2002 Φωτοβολταϊκά: Αρχές Λειτουργίας και Προοπτικές Ανάπτυξης (Βιβλιογραφική Ανασκόπηση) 2007-2008 2008-06-30 Κομίνης Ιωάννης
Τζίμης Αλέξανδρος 2003-2004 Κατασκευή και χαρακτηρισμός διοδικού Λέϊζερ σταθεροποιημένου με φράγμα μετάδοσης. 2008-2009 2009-09-30 Κομίνης Ιωάννης
Ανθουλάκης Εμμανουήλ 2017-2018 Ανάπτυξη Αισθητήρα Οπτικών Ινών για Παρακολούθηση Εναέριων Αγροτικών Ψεκασμών 2020-2021 2021-01-28 Κωνσταντάκη Μαρία Κομίνης Ιωάννης
Βουζίνας Φοίβος Γεώργιος 2017-2018 Συσχετίσεις Θορύβου Spin σε Θερμά Ατομικά Αέρια 2019-2020 2020-10-18 Κομίνης Ιωάννης
Γκάσιος Βασίλειος 2015-2016 Μετρήσεις Θερμοκρασίας με Τεχνικές Ήπιας Υπερθερμίας Μικροκυμάτων σε Δείγματα Διαφορετικής Αγωγιμότητας: Συσχέτιση Αποτελεσμάτων με Τεχνικές Ποσοτικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) 2020-2021 2021-02-14 Μαρής Θωμάς Κομίνης Ιωάννης
Μακρής Κωνσταντίνος
Δολαψάκης Δημήτριος 2014-2015 Ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές φωτοαπόκρισης μεμονωμένων ραβδίων 2018-2019 2019-08-28 Κομίνης Ιωάννης
Μαργαριτάκης Αντώνιος 2015-2016 Πηγή φωτός λέιζερ για κορομετρία και βιομετρία 2018-2019 2019-06-30 Κομίνης Ιωάννης
Μαυρομάτη Μαρία Ειρήνη 2015-2016 Μελέτη 2D LIPSS σε ανοξείδωτο ατσάλι με ακτινοβόληση παλμού femtosecond 2019-2020 2020-04-13 Κομίνης Ιωάννης
Μπανούτσος Απόστολος 2016-2017 Επισκόπηση Γεννητριών Ψευδοτυχαίων Αριθμών και Κβαντικών Γεννητριών Τυχαίων αριθμών 2019-2020 2020-10-06 Κομίνης Ιωάννης
Ξημεράκης Πέτρος 2013-2014 Κατασκευή και μελέτη υλικών φωσφορισμού για δομικές εφαρμογές 2017-2018 2018-07-01 Κομίνης Ιωάννης
Πουμπουρίδης Νικόλαος 2017-2018 Ανάπτυξη και μελέτη αισθητήρων οπτικών ινών για μέτρηση υγρασίας 2019-2020 2020-10-08 Κωνσταντάκη Μαρία Κομίνης Ιωάννης
Στυλιανού Γεώργιος 2014-2015 Αξιοποίηση μη γραμμικών οπτικών φαινομένων σε οπτικά ανισοτροπικούς κρυστάλλους για την επίτευξη εκπομπής συμπλεγμένων φωτονιακών ζευγών. 2019-2020 2020-02-24 Κομίνης Ιωάννης
Σφακιανού Αγγελική 2016-2017 Αισθητήρας CuSCN: επίδραση της απόστασης των ηλεκτροδίων στην απόκριση των αισθητήρων 2019-2020 2020-10-14 Κομίνης Ιωάννης
Τζίτζικας Ζαχαρίας 2017-2018 Αναβάθμιση πειραματικής διάταξης για βιομετρικές μετρήσεις και κορομετρία 2019-2020 2020-10-19 Κομίνης Ιωάννης Κιοσέογλου Γεώργιος
Δημητριάδης Βασίλειος 1996-1997 Αλλαγή φάσης Άμορφου Πυριτίου κα Γερμανίου σε συνθήκες πίεσης. 2001-2002 2001-12-06 Κελίρης Παντελής
Μαθιουδάκης Χρήστος 1995-1996 Ελαστικές Ιδιότητες άμορφου Πυριτίου και Γερμανίου. 1999-2000 1999-11-25 Κελίρης Παντελής
Χατζησάββας Γεώργιος 1995-1996 Μελέτη επίφάνειας άμορφου Πυριτίου.(a-Si) 1999-2000 Κελίρης Παντελής
Μεντζάκη Δέσποινα 2008-2009 Χρήση Μεταϋλικών Ως Αισθητήρες 2015-2016 2016-10-20 Καφεσάκη Μαρία Κενανάκης Γεώργιος
Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Αλεφαντινού Στυλιανή 2003-2004 Monte Carlo Προσομοιώσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας για τον Υπολογισμό της Δόσης Ακτινοβολίας. 2007-2008 2008-07-17 Καραμπουρνιώτης Δημήτριος
Κουρίνου Καλλιόπη - Μυρσίνη 2001-2002 Δόση Μαστού από Εξετάσεις Πολυτομικής Υπολογιστικής Τομογραφίας 2007-2008 2008-03-18 Καραμπουρνιώτης Δημήτριος
Οικονόμου Ισμήνη 2001-2002 Εκτίμηση Δόσης Ακτινοβολίας Από Ακτινογραφική Εξέταση Κοιλίας Με Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων Monte Carlo: Συσχέτιση με το Δείκτη Μάζας Σώματος του Ασθενούς 2006-2007 2007-07-13 Καραμπουρνιώτης Δημήτριος Δαμηλάκης Ιωάννης
Σκουριτάκης Στυλιανός 1999-2000 Πειραματικός Προσδιορισμός Ηλεκτρονικής Θερμοκρασίας >Πλάσματος Hg-Nal σε πολύ υψηλή πίεση 2003-2004 2004-11-26 Καραμπουρνιώτης Δημήτριος
Γεωργανάκη Παρασκευή 2011-2012 Άμεση επίδραση των αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία πάνω από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου με τη χρήση δεδομένων αερολυμάτων GADS και δορυφορικών μετρήσεων AVHRR. 2015-2016 2017-02-22 Κανακίδου Μαρία Τάσσης Κωνσταντίνος
Παπακώστας Ταξιάρχης
Καλυβίτης Νικόλαος 1995-1996 Υπολογισμός των Σταθερών Φωτοδιάσπασης αερίων σε Αριθμητικό Μοντέλο προσομοίωσης της τροποσφαιρικής Χημείας. 2002-2003 2002-11-22 Κανακίδου Μαρία
Τριανταφύλλου Άννα 1994-1995 Determination de parametrew de diodes a partier de mesures de p…. 2001-2002 2002-07-24 Καμαρινός
Τρικοίλης-Κολλ Ιωάννης 2017-2018 Μελέτη μηχανισμών σκέδασης φορέων σε χαμηλής συγκέντρωσης AlGaN/GaN HEMTS 2020-2021 2021-03-01 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Βερβελάκη Ανδριανή 2014-2015 Μελέτη και κατασκευή διηλεκτρικών οπτικών αντηχείων για χρήση σε πολαριτονικές εφαρμογές με διθειούχο μολυβδαίνιο 2017-2018 2018-09-24 Δεληγεώργης Γεώργιος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Σαββίδης Παύλος
Διαμαντή Αικατερίνη 2008-2009 Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Ηλιακών Κυψελών. 2015-2016 2017-03-29 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Τζανετάκης Παναγιώτης
Σπηλιώτης Αλέξανδρος 2005-2006 Εκτίμηση του χρόνου αποκατάστασης της ιδιοστροφορμής σε ετεροδομές Σιδήρου-Αρσενιδίου του Γαλλίου (Fe-GaAs) με τη χρήση προσομοιώσεων 2012-2013 2012-09-28 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Φοβάκης Γεώργιος 2006-2007 Μελέτη και σχεδίαση φορετής κεραίας (bodyworn antenna) για εφαρμογές ασύρματων επικοινωνιών στα 2.45 GHz. 2010-2011 2011-10-31 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Χέβας Λουκάς 2008-2009 Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης μέτρησης έντασης δέσμης RHEED σε σύστημα MBE και μελέτη της εκρόφησης Γαλλίου από υποστρώματα GaN. 2015-2016 2017-06-14 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Αδικημενάκης Αδάμ
Αλιπράντη Φλωρεντία 2014-2015 Προσδιορισμός της Θερμοκρασίας Όπτησης Αρχαιολογικών Κεραμικών Ευρημάτων από το νησί της Γαύδου με τη χρήση Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (ATR-FTIR) 2018-2019 2019-10-19 Χανιωτάκης Νικόλαος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Ανδρουλάκη Μαρία
Αρμάου Ναταλία 2016-2017 Μελέτη κατασκευής αισθητήρων σχετικής υγρασίας βασισμένων σε 2D υλικά. 2019-2020 2020-10-14 Δεληγεώργης Γεώργιος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Πελεκάνος Νικόλαος
Καλιπολίτη Λήδα 2016-2017 Μελέτη της επίδρασηςεντοπισμού των φορέων στις οπτικές ιδιότητες κραμάτων InGaN 2018-2019 2019-07-06 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Κουτσομάρκος Νικόλαος 2014-2015 Επίδραση νανοσωματιδίων υδροξυαπατίτη στη βιοεκτύπωση βιοϋλικού αλγινικού-ζελατίνης για εφαρμογές στη μηχανική ιστών οστού 2019-2020 2020-10-21 Χατζηνικολαΐδου Μαρία Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Κώτσα Χριστίνα 2016-2017 Προσρόφηση Aτομικού και Mοριακού Χλωρίου, Οξυγόνου και Υδρογόνου σε Δισδιάστατο Διθειούχο Μολυβδαίνιο 2020-2021 2021-02-18 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Μανασή Αποστολία Αποστολία 2013-2014 Μελέτη επαφώνκαι θερμικής συμπεριφοράς νανονημάτωνάνθρακα 2018-2019 2019-10-26 Δεληγεώργης Γεώργιος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Απεραθίτης Ηλίας
Παπαδάκης Αλέξανδρος 2011-2012 Επίδραση του αζώτου στις οπτικές και δομικές ιδιότητες του NiO (NiO:N) για διαφανείς οπτο-ηλεκτρονικές εφαρμογές. 2018-2019 2019-11-12 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Λυμπεράτος Ανδρέας
Ρεμεδιάκης Ιωάννης
Πετράϊ Νεράϊντα 2015-2016 Υπολογιστική μελέτη της αλληλεπίδρασης του IRMOF-16 με το φάρμακο Thioguanine 2020-2021 2021-02-18 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Προβιάς Αλέξανδρος 2015-2016 Κατασκευή Μικροηλεκτρομηχανικών διακοπτών RF για Μονολιθική Ολοκλήρωση με Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα από ΙΙΙ-νιτρίδια για έξυπνους RF Πομποδέκτες Ισχύος Νέας Γενιάς. 2018-2019 2019-10-07 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Δεληγεώργης Γεώργιος
Σπινθάκη Σοφία 2013-2014 Ανάπτυξη 3D εκτυπωμένων χωρητικών αισθητήρων πίεσης για εφαρμογές σε ανάλυση βαδίσματος 2019-2020 2020-02-22 Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Σφακιανάκη Κωνσταντίνα 2015-2016 Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς για ΣπινθηρογραφικέςΕξετάσεις που Διενεργούνται στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 2018-2019 2019-06-05 Περισυνάκης Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Γεωργιλαδάκης Ανδρέας 2005-2006 Μαγνητοθερμική Αγωγιμότητα και Θερμική Δίοδος 2011-2012 2012-07-06 Ζώτος Ξενοφών
Δαριβιανάκη Σοφία 2012-2013 Θερμική μεταφορά σε μέσα θερμομαγνητικής εγγραφής 2017-2018 2019-03-04 Λυμπεράτος Ανδρέας Ζώτος Ξενοφών
Καραχάλιος Αθανάσιος 2001-2002 Thermal Conductivity In Disordered One Dimensional 1/2 Spin Heisenberg Model 2006-2007 2006-11-20 Ζώτος Ξενοφών
Μακρή Ελεάνα 2003-2004 Καθοδηγούμενα συστήματα πολλών ισχυρώς αλληλεπιδρώντων σωματιδίων. 2008-2009 2009-09-17 Ζώτος Ξενοφών
Πισκοπάκης Ανδρέας 2003-2004 Διακύμανση Αγωγιμότητας σε Τυχαία Κυκλώματα Αντιστάσεων 2007-2008 2008-10-03 Ζώτος Ξενοφών
Χαζηράκης Αντώνιος 1993-1994 Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής Πολυμερών 2012-2013 2013-10-25 Χαρμανδάρης Ευάγγελος Ζώτος Ξενοφών
Ζαβιτσάνος Παναγιώτης 2015-2016 Βαλλιστική μεταφορά θερμότητας συζευγμένης με φωνόνια 2018-2019 2019-09-24 Ζώτος Ξενοφών
Σάπκας Μιχαήλ 2013-2014 Ιχνηλάτηση με Γκαουσιανές Δέσμες στην Υποβρύχια Ακουστική 2020-2021 2021-02-16 Ταρουδάκης Μιχαήλ Ζώτος Ξενοφών
Παπαδάκης Εμμανουήλ 1996-1997 Προσδιορισμός ταχύτητας Κόρου Ηλεκτρονίων στο 4H-SiG σε διαφορετικές θερμοκρασίες με παλμικό χαρακτηρισμό. 2002-2003 Ζεκεντές Κωνσταντίνος
Γκιόκας Ευάγγελος 2005-2006 Ανίχνευσης και Ανάλυσης Πηγών Ακτίνων Χ στο Γαλαξία NGC 3310 2011-2012 2013-06-12 Ζέζας Ανδρέας
Εμμανουηλίδη Αρχοντία 2009-2010 Ιδιότητες των αστεριών: Εξερευνώντας το KIC 6106415 2013-2014 2014-10-01 Ζέζας Ανδρέας
Κουτουλάκη Μαρία - Καλλιόπη 2007-2008 Μελέτη της Αστρογέννεσης και ενεργειών Γαλαξιών Πυρήνων σε Αλληλεπιδρώντες Γαλαξίες 2013-2014 2015-07-09 Ζέζας Ανδρέας
Κυπριωτάκης Ιωάννης 2013-2014 Spectral Line Study of the physical parameters of the Supernova Remnants in our Galaxy. 2015-2016 2017-06-21 Ζέζας Ανδρέας
Κυρίτσης Ηλίας 2013-2014 Φασματοσκοπική ταξινόμηση 20 υποψηφίων Διπλών-Συστημάτων Εκπομπής Ακτίνων Χ στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου 2017-2018 2018-10-12 Ζέζας Ανδρέας
Μαραγκάκης Γεώργιος- Μιλτιάδης 2009-2010 Ανάπτυξη Διαγνωστικών Εργαλείων για τον Χαρακτηρισμό του Συμπαγούς Αντικειμένου Εξωγαλαξιακών Διπλών Συστημάτων με Προσαύξηση Μάζας και την Κατηγοριοποίηση των Καταστάσεων των Συστημάτων Αστέρων Νετρονίων. 2015-2016 2016-10-05 Ζέζας Ανδρέας Παπαδάκης Ιωσήφ
Παυλίδου Βασιλική
Μπότση Σοφία 2010-2011 Σχεδιασμός και Κατασκευή Δύο Διόδων Λέιζερ Εξωτερικής Κοιλότητας για την Διέγερση ατόμων Ρουβιδίου στην κατάσταση Rydberg 2012-2013 2014-07-14 Ζέζας Ανδρέας
Μπουζουνιεράκη Δέσποινα 2009-2010 Μια εισαγωγή στη φυσική των νετρίνων επικεντρωμένη στη μάζα των νετρίνων και στις ταλαντώσεις νετρίνων 2013-2014 2014-09-19 Ζέζας Ανδρέας
Νικολάου Μαρία 2006-2007 Φασματική ταξινόμηση και μελέτη της γραμμής Hα της πηγής Ακτίνων-Χ KS1947+300 2011-2012 2012-07-09 Ζέζας Ανδρέας
Παπαδογιάννη Αλεξάνδρα 2010-2011 Ηλεκτρικά και θερμοηλεκτρικά φαινόμενα μεταφοράς σε νέους ημιαγωγούς 2013-2014 2014-10-03 Ζέζας Ανδρέας Παπακώστας Ταξιάρχης
Σάββα Κυριακή 2004-2005 Μελέτη της μεταβλητότητας της ακτινοβολίας αστέρων εκπομπής ακτίνων-Χ μεγάλης μάζας. 2009-2010 2009-11-10 Ζέζας Ανδρέας
Στάνλεϋ Φλώρα 2008-2009 Μελέτη της υπέρυθρης μορφολογίας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αλληλεπιδρώντων γαλαξιών 2012-2013 2012-09-25 Ζέζας Ανδρέας
Τσιάτσιου Σοφία 2010-2011 Μελέτη της μεταβλητότητας των Be/X-ray binaries στο κοντινό υπέρυθρο. 2015-2016 2016-10-04 Ζέζας Ανδρέας
Ψαραδάκη Ιωάννα 2009-2010 Φασματοσκοπική μελέτη του οπτικού συνοδού αστέρα τύπου Be του διπλoύ συστήματος εκπομπής ακτίνων-χ μεγάλης μάζας IGR J21343+4738 2013-2014 2014-05-08 Ζέζας Ανδρέας
Δαούτης Χαράλαμπος 2017-2018 Ταξινόμηση γαλαξιών με βάση την υπέρυθρη δραστηριότητα τους και την χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 2019-2020 2020-10-13 Ζέζας Ανδρέας
Δρουδάκης Κωνσταντίνος 2016-2017 Φασματοσκοπική και χρονική ανάλυση της πηγής Swift J005139.2-721704, ένα παροδικόBe/X-Ray Pulsar 2019-2020 2020-10-14 Ζέζας Ανδρέας
Κοντούλη Ρέα-Ελευθερία 2015-2016 Ιδιότητες μοριακών νεφών μέσω γαλαξιακών προσομοιώσεων μαγνητοϋδροδυναμικής 2020-2021 2022-03-31 Ζέζας Ανδρέας Ντορμούση Ευαγγελία
Casadio Carolina
Σαβαθράκης Γεώργιος 2016-2017 Εκτίμηση φωτομετρικών μεγεθών από αστρικές παραμέτρους με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 2018-2019 2019-10-09 Ζέζας Ανδρέας
Τσαντηράκης Θεόδωρος 2012-2013 Κινηματικές παράμετροι των αστρικών πληθυσμών στον πυρήνα του γαλαξία NGC1399 2019-2020 2020-03-01 Ζέζας Ανδρέας Bonfini Paolo
Reig Pablo
Ψαρράς Κωνσταντίνος 2013-2014 Αναζήτηση διπλών αστρικών συστημάτων εκπομπής ακτινών-Χ με άστρα Wolf-Rayet σε κοντινούς γαλαξίες 2019-2020 2020-12-01 Ζέζας Ανδρέας
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος 1996-1997 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα υπολογισμών που βασίζονται στο Πρωτόκολλο IEEE 802 2002-2003 2003-07-24 Ζαχαρόπουλος Β., Τζανετάκης Π.
Κεφαλογιάννη Μαρία 2011-2012 Χαρακτηρισμός και ανάπτυξη 3Δ μικροσκοπίας φθορισμού για την μελέτη βιολογικών δειγμάτων. 2014-2015 2016-07-04 Ζαχαράκης Ιωάννης Βαρδαβάς Hλίας
Χατζηαναστασίου Νικόλαος
Καθαράκης Μιχαήλ 1989-1990 Research and Developmentof an Auto PrepulseAuto-Preionizationlong Pulse examer laser 1993-1994 1995-06-16 Ευθυμιόπουλος Θωμάς
Κούσης Παναγιώτης 1988-1989 Ολογραφική Καταγραφή Κειμένου και Ολογραμάτου Αντεστραμμένης τομογραφίας. 1993-1994 1995-11-23 Ευθυμιόπουλος Θωμάς
Μπουρμπούνης Βασίλειος 1994-1995 Μελέτη μη γραμμικών φαινομένων μέσω διφωτονικής διέγερσης με laser σε ατμόυς καλίου. 2001-2002 2001-12-06 Ευθυμιόπουλος Θωμάς
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 1989-1990 Κατασκευή πομπού στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων (87,5 MHz-108 MHz) 1993-1994 1993-07-12 Ευθυμιόπουλος Θωμάς
Κουρμπέτης Νικηφόρος 1995-1996 Υπολογισμός ενεργού δόσεως Ακτινοβολίας από Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις σε παιδιά με χρήση κρυστάλών Θερμόφω… υγείας (ThDs) 2002-2003 2003-07-24 Καραμπουρνιώτης Δημήτριος Δαμηλάκης Ιωάννης
Τάσης Θεοφάνης 1994-1995 Χώρος,χρόνος, κίνηση στην Αριστοτελική Φυσική ,μια ερμηνευτική προσέγγιση στα φυσικά Γ.Θ. 2001-2002 2002-01-01 Γραμματικάκης Γεώργιος
Ανδρουλάκης Ιωάννης 1995-1996 Κατασκευή μη Συντονιζομένου ταλαντωτή σε RF Συχνότητες για την ανίχνευση υπερασθενών μαγνητικών σημάτων 1999-2000 1999-11-25 Γιαπιντζάκης Ιωάννης
Βισκαδουράκης Ζαχαρίας 1994-1995 Έλεγχος Θερμοκρασίας σε Κρυογενικά Συστήματα 1999-2000 1999-07-15 Γιαπιντζάκης Ιωάννης
Μυγιάκης Παντελής 1995-1996 Ανάπτυξη της μεθόδου 3ω για τη μέτρηση Θερμικής αγωγιμότητας διηλεκτρικών υλικών 2001-2002 2001-12-06 Γιαπιντζάκης Ιωάννης
Κουφάκη Μαρία 1999-2000 Μελέτη Διόδων pn και Pin Ga As 2002-2003 2003-11-21 Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Μαστοράκη Ειρήνη 1995-1996 Τεχνικές μικροσκοπίας Ατομικών δυνάμεων Ακίδος για ανάλυση ημιαγωγών με εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες. 1999-2000 1999-11-25 Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Μουρατίδου Ευτέρπη 2009-2010 Βαθμονόμηση φωτοβολταϊκού πλαισίου και χρήση του ως αισθητήριο ηλιακής ακτινοβολίας 2013-2014 2014-10-13 Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Παπαδήμας Φώτιος 2011-2012 Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων σε επιφάνειες Si,GaN και InN 2015-2016 2016-10-19 Γεωργακίλας Aλέξανδρος Τσιρώνης Γεώργιος
Σιδηροπούλου Κ.
Χουλάκης Ανδρέας 2012-2013 Προετοιμασία υποστρώματος Si (111) για επιταξιακή ανάπτυξη νανοδομών ΙΙΙ-νιτριδίων. 2015-2016 2016-09-29 Γεωργακίλας Aλέξανδρος Μαυροθαλασσίτης Γεώργιος
Ζαχαράκης Ιωάννης
Στειακάκης Εμμανουήλ 1991-1992 Θιξοτροπικά φαινόμενα σε πρότυπα πολυμερικά μικύλια. 1999-2000 1999-11-25 Βλασσόπουλος Δημήτριος
Βαμβακάκη Χρυσούλα 2001-2002 Μελέτη της Κυκλοφορίας των Νερών του Εσωτερικού Μεσσηνιακού Κόλπου. 2007-2008 2008-11-06 Βαρδαβάς Ηλίας
Κολοβός Αλέξανδρος 1989-1990 Υπολογιστική προσομοίωση του Υδατικού Κύκλου στην κοιλάδα της Μεσαράς 1993-1994 1995-04-04 Βαρδαβάς Ηλίας
Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ 1992-1993 Υπολογισμός της Ροής της Γήινης Υπέρυθρης ακτινοβολίας στην Ατμόσφαιρα:Σύγκριση με Δορυφορικά Δεδομένα 1997-1998 1997-11-27 Βαρδαβάς Ηλίας
Κουτουλάκη Κατερίνα 1988-1989 Υπολογισμός της Ροής της Ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης 1993-1994 1993-12-02 Βαρδαβάς Ηλίας
Λάββας Παναγιώτης 1997-1998 Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου στη Πρωτόγονη γη 2001-2002 2001-07-26 Βαρδαβάς Ηλίας
Μπαϊράμης Αντώνιος 2005-2006 Φυσικές Ιδιότητες Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου.Ο Ρόλος της Υγροσκοπικότητας στον Συντελεστή Σκέδασης. 2009-2010 2010-09-25 Βαρδαβάς Ηλίας Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Σταθόπουλος Βασίλειος 1999-2000 Μελέτη της μεταβλητότητας της θερμοκρασίας του αέρα και των τάσεων της στον Ελλαδικό χώρο για την περίοδο 1957-2002 2009-2010 2011-03-08 Βαρδαβάς Ηλίας
Σταυρούλας Ιάσων 1999-2000 Σχηματισμός Νέων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου 2009-2010 2010-09-27 Βαρδαβάς Ηλίας
Πυνηρτζή Ναταλία 2010-2011 Μη εκτατική στατιστική φυσική στη μελέτη ηφαιστειακής σεισμικότητας. 2015-2016 2017-06-14 Βαλλιανάτος Φίλιππος
Κουταλώνης Ιωάννης 2012-2013 Μελέτη εδαφικού θορύβου με όρους μη εκτατικής στατιστικής φυσικής. 2015-2016 2016-09-26 Βαλλιανάτος Φίλιππος Γ. Ζαχαράκης, Γ. Φιλιππίδης
Χοχλάκη Καλλιόπη 2008-2009 Παγκόσμια σεισμικότητα με όρους Μη Εκτατικής Στατιστικής Φυσικής 2013-2014 2015-05-13 Βαλλιανάτος Φίλιππος
Νικολού Μαρία 1993-1994 Παρασκευή SixNy me PECVD και Οπτικός Χαρακτηρισμός 1999-2000 2000-03-30 Απεραθίτης Ηλίας
Ντούση Ειρήνη 1993-1994 Κατεργασία Φωτοανιχνευτών Μακρυνού Υπέρυθρου GAAs/ AlGAAs για την δημιουργία Σύζευξης 1998-1999 1999-11-25 Απεραθίτης Ηλίας
Φραγκιαδάκης Γεώργιος 1993-1994 Παρασκευή Si Ny ME PECVD Ηλεκτρικές Ιδιότητες ως πυκνωτή σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. 2000-2001 2004-05-06 Απεραθίτης Ηλίας
Διακολουκάς Βασίλειος 1989-1990 Υπολογισμός Θερμικών Ιδιοτήτων των Μετάλλων με μεθόδους πρώτων αρχών 1994-1995 1994-12-19 Ανδριώτης Αντώνης
Κουτουπές Αθανάσιος 1988-1989 1.Υπολογισμών ενεργειακών ζωνών και ολικής ενέργειας στερεού με τη μέθοδο APN, 2.Υπολογισμό και εξάρτηση των παραμέτρων SLATER-KOSTER από τη Κρυσταλική πλεγματική σταθερά 1992-1993 1994-11-01 Ανδριώτης Αντώνης
Μανουσάκης Αλέξανδρος 1989-1990 Υπολογισμός πυκνότητας φωτονιακών καταστάσεων σε μέταλλα 1994-1995 1994-11-23 Ανδριώτης Αντώνης
Ρέτσος Χάρης 1989-1990 Αριθμητική ολοκλήρωση στην Brillouin ζώνη με τη διευρυμένη μέθοδο της γραμμικής προσέγγισης σε τετράεδρα. 1996-1997 1994-11-23 Ανδριώτης Αντώνης
Σεγρδάκης Ευάγγελος 1989-1990 Διαβάθμιση της Χαμιλτονιανής του πυριτίου στην προσέγγιση της ισχυρής Σύζευξης 1997-1998 1997-07-10 Ανδριώτης Αντώνης
Αυχούδια Θεοδώρα 1998-1999 Μελέτη της Μικκυλιοποίησης σε υδατικό διάλυμα δισυσταδικών συμπολημερών πολυαιθυγενογλυκόλης με χρήση της μεθόδου AFM 2002-2003 2003-07-24 Αναστασιάδης Σπύρος
Διαμαντή Χρυσούλα 1991-1992 Μικροσκοπική Ανάλυση Οργανικών Επιφανειών στηριζόμενη στο φαινόμενο της σήραγγας 1996-1997 1996-03-22 Αναστασιάδης Σπύρος
Θαναηλάκη Ξανθή 1996-1997 Η επίδραση Ανόργανων νανοσωματιδίων στη συμπεριφορά Πολυμερικών Επιφανειών 2001-2002 Αναστασιάδης Σπύρος
Καστρίτσιος Δημήτριος 1991-1992 Απλά μοντέλα Προσομοίωσης: Από το Ατομοκό επίπεδο στα Πολυμερή 1996-1997 1996-03-22 Αναστασιάδης Σπύρος
Λάγιου Χρυσαυγή 1993-1994 Μελέτη της Επίδρασης της Αρχιτεκτονικής στη δυναμική των διακυμάνσεων σύσπασης σε διαλύματα συμπολυμερών στην κατάσταση αταξίας. 1998-1999 1999-03-18 Αναστασιάδης Σπύρος
Μαργιωλάκη Ειρήνη 1993-1994 Μελέτη σχηματισμού Μικυλίων σε μίγμα ομοπολυμερούς Δισυσταδικού Συμπολυμερούς. 1991-1992 2002-03-05 Αναστασιάδης Σπύρος
Μεσσαριτάκη Αντιγόνη 1993-1994 Μελέτη της επίδρασης Συμπολυμερικών πρόσθετων στην επιφανειακή τάση πολυμερικών τηγμάτων. 1999-2000 1999-11-25 Αναστασιάδης Σπύρος
Παπαποστόλου Στελλα 1994-1995 Μοριακή Σχεδίαση Έξυπνων Πολυμερικών Επιφανειών 2000-2001 2000-03-30 Αναστασιάδης Σπύρος
Τριαννταφύλλου Μαργαρίτα 1990-1991 Dynamics of diblock copolymer solutios in the disordered and in the ordered state 1995-1996 1995-11-23 Αναστασιάδης Σπύρος
Μπαμπασάκης Δημήτριος 2000-2001 Robotic hand reaching with the use of Neural Networks 2006-2007 2006-11-15 Αθανασίου Γρηγόριος
Ουρανός Ιάκωβος 1999-2000 Το Θεώρημα Σύνθεσης του Kolmogorov Κατασκευαστική Μέθοδος-Υπολογιστικές προσομοιώσεις και η Σχέση του με τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 2010-2011 2010-11-04 Αθανασίου Γρηγόριος
Πετράκης Εμμανουήλ 1994-1995 Διαχωρισμός πηγών στα δεδομένα του COBE-DMR με τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων. 1999-2000 1999-11-25 Αθανασίου Γρηγόριος
Δερμιτζάκης Ιωάννης 1995-1996 Τεχνική μείωσης θορύβουσε εικόνες φυσικών και τεχνικων μέσω αναπαράστασης βασισμένης στα δεδομένα 2002-2003 2003-11-21 Αθανασίου Γρηγόριος
Λακιωτάκη Κλεάνθη 1998-1999 Μελέτη φωτομηχανικών αλλαγών σε πολυμερικά Συστήματα εμπλουτισμένα με φωτοχρωμικά μόρια 2002-2003 2003-03-27 Αθανασίου Α., Φωτάκης Κ.
Βεληβασάκη Μαρία 2010-2011 Εφαρμογές Απεικονιστικής Φασματοσκοπίας στη Μελέτη και Ταυτοποίηση Χρωστικών σε Ζωγραφικές Επιφάνειες. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων. 2014-2015 2016-02-25 Άγγλος Δημήτριος
Παπαλαζάρου Ευάγγελος 1998-1999 Ανάπτυξη υπολογιστικού προγράμματος για LIBS και μελέτη Μικρισκοπίας LIBS 2002-2003 2002-11-22 Άγγλος Δημήτριος
Σολωμίδου Μαρία 1992-1993 Η τεχνική Lift στη Διαγνωστική των έργων τέχνης 1997-1998 1997-11-27 Άγγλος Δημήτριος
Δημητριάδου Αλεξάνδρα 1992-1993 A study on the Surface properties of tin dioxide gas sensor as a function of gas exposure 1998-1999 1999-11-25 Wilks
Τριανταφυλλάκη Αικατερίνη-Νιόβη 2013-2014 Προσδιορισμός της περιστροφικής ταχύτητας και φασματική ταξινόμιση τεσσάρων Be/x-ray binary stars 2018-2019 2019-01-20 Reig Pablo
Καρδαλά Παναγιώτα 2008-2009 Υπολογισμός συντονισμένων και μη, αλληλεπιδράσεων δίπολου-δίπολου μεταξύ ατόμων Rydberg. 2015-2016 2017-06-26 Petrosyan David Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Αδαμάκης Ιωάννης 1997-1998 Neutrinos 2002-2003 2003-06-12 Erasmus
Κουλιέρη Αργυρώ 1998-1999 Neutrino Reactions on Nuclei for Supernova Nncleosynthesis 2002-2003 2003-11-21 Erasmus
Σοφικίτης Δημήτριος 1998-1999 Experimental devises & setups for the study of Laser damage in optical compoments 2002-2003 2003-07-24 Erasmus
Παπαδοπούλου Άρτεμις 1991-1992 Amplification without population inversion in a Mercury Medium with a Nanosecond Pumping 1994-1995 1996-07-10 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Snoek Cor (Erasmus, Amsterdam)
Μητροκώτσα Δήμητρα 1991-1992 Plantom measurements with the double Radio Method [ERASMUS at: Laser Center, Academical Medical Center, Άμστερνταμ, Ολλανδία] 1996-1997 1997-07-10 Saarnats Anne Sterenborg Dick
Καλαiτζάκη Μαρία 1990-1991 1996-1997
Συγκελάκης Ιωάννης 1989-1990 Collisions between low energy N7+ ions and Ar: Coincidence measurememts between Auger electrons and charge state analysied target ions 1992-1993 1993-01-01 Τζούρος Θεόδωρος
Γεωργακάκη Ειρήνη 1990-1991 1996-1997
Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1990-1991 1997-1998
Παπαδάκης Αντώνιος 1991-1992 Τεχνικές Q-Switchings σε Laser Διοδικής Άντλησης και Εφαρμογές 1996-1997 1996-07-15
Σακελλαρίου Ιωάννης 1991-1992 -
Κουμπενάκης Αντώνιος 1991-1992 Characterization of energy Dsissipation Processes in th UV Ablation of Van Der Waals Films -
Θέμελης Γεώργιος 1991-1992 Parametric experimental investigation of methane flames produced by a laboratory scale burner 1997-1998 1997-07-01 Φωτάκης Κωνσταντίνος Χατζηαποστόλου Αντώνιος
Μεσσαριτάκη Ειρήνη 1992-1993 Monte Carlo υπολογισμοί για σκέδαση φωτονίων σε σφαιρική πρόσπτωση ύλης σε αστέρια Νετρωνίων και μαύρες τρύπες 1996-1997 1997-01-01 Κυλάφης Nικόλαος
Κολυδάκης Νικόλαος 1992-1993 Μελέτη και κατασκευή προτύπου Interface Πειράματος -Υπολογιστή 1998-1999 1997-11-27
Κληρονόμος Αλέξιος 1992-1993 Σκέδαση ελαστικού κύματος από κυλινδρικό σκεδαστή τοποθετημένο μέσα σε ομογενές και ισοτροπικό ελαστικό περιβάλλον. 1980-1981 1999-11-25 Οικονόμου Eλευθέριος
Παπαδάκης Βασίλειος 1992-1993 -
Χαρτερός Κωνσταντίνος 1992-1993 Κατασκευή και μελέτη διατάξεων pin με πολλαπλά κβαντικά πηγάδια InGaAs/InAlAs για οπτικούς διαμορφωτές σε λ=1.55 μm 1996-1997 1997-10-01 Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Τζελέπη Νάσια 1992-1993 Laser Induced Indandescence and Soot Diagnostics 1999-2000 2001-07-20
Ζαχαριάδης Μάριος 1993-1994 Μελέτη και Χαρακτηρισμός Υπερύθρων ανιχνευτών πολλαπλών Κβαντικών Πηγαδίων GaAs/AlGaas 1998-1999 1999-06-01 Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Πατεράκης Νικόλαος 1993-1994 Charge collection and Pulse Formation in Small Semicon ducting sensor Diodes -
Αναστασάκη Μαρίνα-Αντωνία 1994-1995 Cavity ring down spectroscopy Measurements on the CH Radical. 2001-2002 2001-12-06
Γραβαλίδης Χριστόφορος 1994-1995 Επίδραση της πίεσης στη Δυναμική του Πολυισοπρενίου. 1999-2000 1999-11-20 Φλούδας Γεώργιος
Μπονάρου Αντωνία 1994-1995 Μελέτη της επίδρασης φωτομηχανικών αποτελεσμάτων σε πολυμερή χρήση ολογραφικής συμβολομετρίας 1998-1999 1999-01-01 Φωτάκης Κωνσταντίνος
Κουτάντος Ιωάννης 1995-1996 Υπεραγωγιμότητα και Εφαρμογές 2000-2001 2000-03-30
Φυτά Μαρία 1995-1996 Μελέτη επιφανειών τετραεδρικού άμορφου άνθρακα 1999-2000 1999-01-01 Κελίρης Παντελής
Σιγανάκης Γεώργιος 1995-1996 Φωτοδιαθλαστικά Υλικά και συστήματα Ολογραφικής Προβολής 2000-2001 2000-06-01 Βάινος Νικόλαος
Καλυβά Μαρία 1996-1997 Καθορισμός Πολυμέτρων της ακτινοβολίας…… 2001-2002 2001-12-06
Παπαδάκης Στέφανος 1996-1997 Τεχνικές εντοπισμού θέσης Συνδρομητή σε κυψελοειδή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 2001-2002 2001-12-06
Βρατσάλης Παντελής 1997-1998 Κατανομές ατομικής συμπεριφοράς και δυναμική απoδιέγερσης(relaxation dynamics) στον παγκόσμιο ιστό(WWW) 2001-2002 2001-12-06
Μπαγιώκος Παναγιώτης 1997-1998 Μελέτη της αυτοσυσχέτισηςκαι της συνάρτησης πιθανότητας της μεταβλητότητας των χρηματιστηρ. Δεικτών S s P 500 και FTSE ASC 50 2002-2003 2003-11-21
Σγουρός Ιωάννης 2000-2001 Εστίαση Οπτικών Δεσμών, ο ρόλος της περίθλασης,Εφαρμογή στη Νανομηχανική 2003-2004 2004-01-01 Παπάζογλου Δημήτριος
Φωσκίνης Ρωμανός 2011-2012 Μελέτη Μορφολογίας και Δυναμικής Συμπεριφοράς Αμφίφυλλων Αστεροειδών Συμπολυμερών με Μεθόδους Μοριακής Δυναμικής 2015-2016 2017-03-01 Χαρμανδάρης Ευάγγελος Κυριακίδης Γεώργιος
Παπακώστας Ταξιάρχης
Καλογεράκη Ελένη 2015-2016 Διερεύνηση συμβάντων πυρκαγιάς στην περιοχή της Μεσογείου με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων 2019-2020 2020-03-01 Χρυσουλάκης Νεκτάριος Χαρμανδάρης Βασίλειος
Πολιτάκος Κωνσταντίνος 2014-2015 Μελέτη ροών διοξειδίου του άνθρακα από την πόλη του Ηρακλείου σε τοπική κλίμακα για διάστημα δύο ετών. 2017-2018 2018-12-02 Χρυσουλάκης Νεκτάριος Χαρμανδάρης Βασίλειος
Αϊβαλιώτη Χρυσούλα 2013-2014 Εξέλιξη Μικροσκοπίου Φύλλου Φωτός για την απεικόνιση τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών 2017-2018 2019-03-13 Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Τζατζαδάκη Μαρία 1989-1990 Οπτικές μη Γραμμικότητες Διαλυμάτων C60 1994-1995 1995-11-23 Κουρής Στέλιος
Καραλής Στέλιος 1978-1979 Υγειοφυσική 1982-1983 1983-03-31 Αργυράκης Παναγιώτης
Γιαννούλης Παναγιώτης 1978-1979 Βαρυτική κατάρρευση 1982-1983 1983-09-27 Γραμματικάκης Γεώργιος
Μπαχαρίδης Χαράλαμπος 1978-1979 Μελέτη διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο νότιο Αιγαίο 1982-1983 1983-06-29 Χαλδούπης Xρήστος
Αδαμόπουλος Αδάμ 1982-1983 Μελέτη των Μετεωρολογικών δεδομένων του Αστεροσκοπείου Σκίνακα 1986-1987 1987-07-27 Χαλδούπης Xρήστος
Χρηστάκης Νικόλαος 1987-1988 Equatorial electrojet plasma istabilities: A review of the linearized theory and derivation of the general dispersion relation 1991-1992 1992-04-02 Χαλδούπης Xρήστος
Φουκαράκη Βασιλική 1989-1990 Ανάπτυξη και Μελέτη αντιανακλαστικών στρωμάτων Mq F2 και Zn 1994-1995 1994-11-23 Χατζόπουλος Ζαχαρίας
Δημάκης Εμμανουήλ 1999-2000 Επίταξη με μοριακές δέσμες και ιδιότητες ετεροδομών AlGaN/GaN HEMT 2000-2001 2001-01-01 Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Χουλιάρας Γεώργιος 2011-2012 Προσδιορίζοντας το τρισδιάστατο σχήμα των διαστρικών μοριακών πυρήνων 2015-2016 2018-06-21 Τάσσης Κωνσταντίνος
Ζησιμοπόυλου Αλεξάνδρα 2012-2013 Τέλεια διάδοση σε μη-ερμιτιανά μέσα σκέδασης 2017-2018 2018-07-20 Μακρής Κωνσταντίνος
Γρατσέα Αικατερίνη 2012-2013 Controlled charge transfer in coupled quantum dot arrays 2015-2016 2017-11-22 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης
Στάμου Ελίζαμπεθ 2013-2014 Ανάλυση ιδιορυθμών και ροή ισχύος σε πολυρυθμικές δομές με χωροχρονική συμμετρία 2016-2017 2017-11-22 Μακρής Κωνσταντίνος
Σαρδέλλης Σάββας 2014-2015 Υπολογιστική μελέτη ισο-εντασικών κυμάτων σε μη ερμiτιανές δομές 2017-2018 2018-07-20 Μακρής Κωνσταντίνος
Τσάμπος Ιωάννης 1989-1990 Σύστημα κεντρικού ελέγχου και συλλογής μετρήσεων με έξυπνες περιφερειακές μονάδες 1994-1995 1994-11-23 Τζανετάκης Παναγιώτης Παπαβασιλείου Χρήστος
Χατζής Μαργαρίτης 2017-2018 Ραδιοκύματα από συγκρουόμενες εκροές μάζας σε διπλά αστρικά συστήματα ακτίνων Χ με ισχυρά μαγνητισμένους αστέρες νετρονίων 2021-2022 2022-06-01 Κυλάφης Nικόλαος Παπαδάκης Ιωσήφ
Πετροπούλου Μαρία
Σκαρλατίδου Άννα 2016-2017 Κατηγοριοποίηση φασμάτων φθορισμού από βιολογικές επικαθήσεις σε αντικείμενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών 2021-2022 2022-06-01 Άγγλος Δημήτριος Σαμαρτζής Πέτρος
Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Μιχαήλ Ανδρέας 2017-2018 Αναγωγή υμενίων οξειδίου του γραφενίου με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ για εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά 2021-2022 2022-06-15 Μακρής Κωνσταντίνος Κιοσέογλου Γεώργιος
Στρατάκης Εμμανουήλ
Λίτος Χρήστος 2018-2019 Ολογραφικές θεωρίες σε τρισδιάστατη συμπιεσμένη σφαίρα 2021-2022 2022-06-15 Κυρίτσης Ηλίας Νιάρχος Βασίλειος
Ζώτος Ξενοφών
Σουκαράς Αθανάσιος 2016-2017 Πρόγνωση Θερμοκρασίας στη διεπαφή ατμόσφαιρας-γής με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο για μεγάλες χρονικές περιόδους 2021-2022 2022-06-16 Τσακαλίδης Παναγιώτης Κομίνης Ιωάννης
Τζαγκαράκης Γεώργιος
Κοκκίνης Εμμανουήλ 2018-2019 Hall effect in 2D spin-orbit and topological materials with van Hove singularities 2021-2022 2022-06-16 Ζώτος Ξενοφών Μπετούρας Ιωσήφ
Μακρής Κωνσταντίνος
Καλογεράκης Αλέξανδρος 2017-2018 Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς εξετάσεων SPECT-CT στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 2021-2022 2022-06-21 Περισυνάκης Κωνσταντίνος Κομίνης Ιωάννης
Κουκουράκη Σοφία
Γεωργούλης Ηλίας 2014-2015 Κατασκευή βιο-αναπαραστάσεων από σύνολα δεδομένων μικροσυστοιχιών γονιδιακών εκφράσεων με χρήση βαθιών νευρωνικών δικτύων 2021-2022 2022-06-22 Τσιρώνης Γεώργιος Μπαρμπαρής Γεώργιος
Πανταζής Ιωάννης
Σαργιάννη Ζωή 2017-2018 Μέτρηση των συνιστωσών Μ1 και Ε2 της μετάβασης ατομικού ιωδίου στα 1315 nm μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης εντός οπτικής κοιλότητας 2021-2022 2022-06-22 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος Κομίνης Ιωάννης
Τζάλλας Παρασκευάς
Αραπαντώνης Γεώργιος 2018-2019 Ανακαλύπτοντας μη γραμμικές διατάξεις συντονισμού με εργαλεία μηχανικής μάθησης σε διμερή και τριμερή συστήματα 2021-2022 2022-06-22 Τσιρώνης Γεώργιος Κομίνης Ιωάννης
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Συσκάκη Μαρία 2015-2016 Αξιολόγηση των ιδιοτήτων διάδοσης του φωτός σε φωτονικά σκεδάζοντα μέσα: Πειραματικά και υπολογιστικά θεμέλια 2021-2022 2022-06-24 Ζαχαράκης Γιάννης Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βασιλάκης Γιώργος
Ζαραφωνίτης Αλέξανδρος 2017-2018 Σύμμορφη θεωρία Regge 2021-2022 2022-06-28 Νιάρχος Βασίλειος Τσάμης Νικόλαος
Chris Rosen
Αποστολίδης Θωμάς 2018-2019 Συναρτήσεις συσχέτισης στο AdS/CFT 2021-2022 2022-06-28 Νιάρχος Βασίλειος Τσάμης Νικόλαος
Chris Rosen
Κυβερνητάκη-Συνάνη Άννα 2012-2013 Τέλειο ρευστό με σφαιρική συμμετρία 2021-2022 2022-06-30 Παπακώστας Ταξιάρχης Νιάρχος Βασίλειος
Αθανασίου Γρηγόριος
Κοκκινάκης Εμμανουήλ Θεόδωρος 2019-2020 Δέσμες Airy και η ιδιόμορφη δυναμική διάδοσής τους 2021-2022 2022-06-07 Μακρής Κωνσταντίνος Κοπιδάκης Γεώργιος
Παπάζογλου Δημήτριος
Παπουτσής Μάριος 2018-2019 Το ενεργειακό φάσμα δίσκων προσαύξησης σε Ενεργούς Γαλαξιακούς Πυρήνες 2021-2022 2022-07-12 Παπαδάκης Ιωσήφ Κυλάφης Nικόλαος
Παυλίδου Βασιλική
Τσαμποδήμος Απόστολος-Παναγιώτης 2017-2018 Μελέτη της συμμετρίας ανταλλαγής Pauli σε ατομικές κρούσεις εναλλαγής spin 2021-2022 2022-07-24 Κομίνης Ιωάννης Νιάρχος Βασίλειος
Βασιλάκης Γιώργος
Νικολάου Κωνσταντίνος 2018-2019 Εξόρυξη Μοτίβων Γραφημάτων σε Δεδομένα Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 2021-2022 2022-09-20 Ζέζας Ανδρέας Μπαρμπαρής Γεώργιος
Μαστοράκης Μιχαήλ 2018-2019 Κοσμικές Ακτίνες: Οπισθοδρόμηση Μέσα στο Μαγνητικό Πεδίο του Γαλαξία μας 2021-2022 2022-09-20 Παυλίδου Βασιλική Ζέζας Ανδρέας
Χαρμανδάρης Βασίλειος
Λιναράκη Άρτεμις 2018-2019 Μέτρηση της Ασθενούς Χειρόμορφης Οπτικής Περιστροφής της Αέριας Φάσης του Γαλακτικού Μεθυλεστέρα με Χρήση Ενισχυμένης Φασματοσκοπίας Πόλωσης μέσω Οπτικής Κοιλότητας 2021-2022 2022-09-22 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος Κομίνης Ιωάννης
Βασιλάκης Γιώργος
Γιώσα Ειρήνη Σμαρώ 2017-2018 Φωτοακουστική μικροσκοπία χαμηλού κόστους για την απεικόνιση της εμβρυογένεσης της Drosophila melanogaster 2021-2022 2022-09-23 Ζαχαράκης Γιάννης Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βασιλάκης Γιώργος
Τριανταφύλλου Νικόλαος 2018-2019 Μέθοδοι μηχανικής μάθησης για τον υπολογισμό ακτίνας αναστροφής σε σμήνη γαλαξιών 2021-2022 2022-09-30 Παυλίδου Βασιλική Ζέζας Ανδρέας
Παπαδάκης Ιωσήφ
Τερσένοβ Ανδρέας 2018-2019 Προσομοιώσεις καταιονισμών κοσμικών ακτίνων κατά μήκος του "αστραγάλου": Συνδυάζοντας μικτή Γαλαξιακή σύσταση με νέα φυσική άνω των 50 TeV 2021-2022 2022-09-30 Παυλίδου Βασιλική Κυλάφης Nικόλαος
Παπαδάκης Ιωσήφ
Βελέντζα Σοφία 2016-2017 Απεικόνιση των διαφορετικών σταδίων της εμβρυικής ανάπτυξης του Parhyale hawaiensis με τη χρήση φωτοακουστικής μικροσκοπίας στο πεδίο των συχνοτήτων 2021-2022 2022-10-03 Ζαχαράκης Ιωάννης Βασιλάκης Γεώργιος
Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βερενίκη Μαρή 2017-2018 Μελέτη 3D εκτυπωμένων αισθητήρων πιεζοαντίστασης για εφαρμογές σε έξυπνες σόλες 2021-2022 2022-10-06 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Απεραθίτης Ηλίας
Πανταζής Αλέξανδρος
Μεταξάκη Μαρία Άννα 2017-2018 Μετρήσεις θερμοκρασίας με μεθόδους ποσοτικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (πΑΜΣ) μέσα σε κλινικό σύστημα ΑΜΣ, εφαρμόζοντας τεχνικές υβριδικής ήπιας υπερθερμίας μικροκυμάτων σε δείγματα In-Vitro 2021-2022 2022-10-06 Κομίνης Ιωάννης Μαρής Θωμάς
Καραντάνης Απόστολος
Ανδρέου Χρήστος 2013-2014 Μελέτη και εφαρμογές αγώγιμων δομών κατασκευασμένες με τη μέθοδο τη 3D εκτύπωσης 2021-2022 2022-10-11 Γεωργακίλας Aλέξανδρος Πανταζής Αλέξανδρος
Απεραθίτης Ηλίας
Πρωτόπαππα Νεκταρία Κωνσταντίνα 2017-2018 Περιοδικές Επιφανειακές δομές επαγόμενες με Femtosecond λέιζερ σε πολυμερή 2021-2022 2022-10-12 Στρατάκης Εμμανουήλ Κομίνης Ιωάννης
Βασιλάκης Γεώργιος
Φώτης Ιωάννης 2014-2015 Ανάλυση του νευρωνικoύ συγχρονισμού στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1) του ποντικιού κατά τη διάρκεια διαφορετικών καταστάσεων εγρήγορσης, όπως υποδεικνύεται από τη διαμόρφωση του μεγέθους της κόρης του ματιού, υπό συνθήκες απουσίας ερεθισμάτων 2021-2022 2022-10-17 Τσιρώνης Γεώργιος Παπαδοπούλη Μαρία
Τζαγκαράκης Γεώργιος
Γκογκιασβίλι Άννα 2017-2018 Διαχρονική (2017-2019) μεταβολή των συντελεστών σκέδασης και απορρόφησης των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων στην Αθήνα 2021-2022 2022-10-18 Μιχαλόπουλος Νικόλαος Παπαδάκης Ιωσήφ
Βαρδαβάς Hλίας
Ασημακόπουλος Ιωάννης 2012-2013 Φωτοακουστική μικροσκοπία πολλαπλού μήκους κύματος στο πεδίο των συχνοτήτων για την ανίχνευση χρωστικών ουσιών 2021-2022 2022-10-20 Ζαχαράκης Ιωάννης Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Βασιλάκης Γεώργιος
Τζουβάνου Αναστασία 2018-2019 Οπτική μεταβλητότητα σε μεγάλες χρονικές κλίμακες στο διπλό σύστημα ακτίνων-Χ GRO J2058+42 2021-2022 2022-10-20 Reig Pablo Παπαδάκης Ιωσήφ
Ζέζας Ανδρέας
Ζουράρος Ιωάννης 2017-2018 Απεικόνηση της εμβρυικής ανάπτυξης του Parhyale hawaiensis συνδυαστικά μέσω φωτοακουστικής μικροσκοπίας και label free μικροσκοπίας φθορισμού 2021-2022 2022-10-20 Μακρής Κωνσταντίνος Ζαχαράκης Γιάννης
Βασιλάκης Γιώργος
Θεοχαράκης Μύρωνας 2017-2018 Εφαρμογή Κβαντικών Κωδικών για διόρθωση σφαλμάτων με Κβαντικά Νευρωνικά Δίκτυα 2021-2022 2022-10-24 Τσιρώνης Γεώργιος Κομίνης Ιωάννης
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Δόγκας Θωμάς 2016-2017 Αναγνώριση Διακριτών Πνοών χρησιμοποιώντας συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα 2021-2022 2022-10-24 Τσιρώνης Γεώργιος Μακρής Κωνσταντίνος
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Γκολέμη Μαρία Μαρία 2017-2018 Υψηλής χωρικής ανάλυσης θερμοκρασία εδάφους με χρήση μεθόδων υποβάθμισης κλίμακας σε δορυφορικές παρατηρήσεις στο θερμικό υπέρυθρο 2021-2022 2022-10-24 Χρυσουλάκης Νεκτάριος Χαρμανδάρης Βασίλειος
Μητράκα Ζήνα
Χαλκιαδάκης Αρχέλαος 2017-2018 Χρήση Κβαντικών Νευρωνικών Δικτύων για την ανακάλυψη Κβαντικών Κωδικών διόρθωσης σφαλμάτων 2021-2022 2022-10-24 Τσιρώνης Γεώργιος Κομίνης Ιωάννης
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Φραγκούλη Σταματία 2017-2018 Συγκριτική αξιολόγηση τρισδιάστατων και σύγχρονων αντίστροφου σχεδιασμού τεχνικών τηλεθεραπείας πυέλου 2021-2022 2022-11-21 Δαμηλάκης Ιωάννης Νιάρχος Βασίλειος
Στρατάκης Ιωάννης
Ανδρονής Ιάσονας 2016-2017 Διερεύνηση μη-γραμμικών τριμερών συστημάτων και συνθηκών για στοχευμένη κβαντική μεταφορά ενέργειας με τεχνικές βελτιστοποίησης παραμέτρων 2021-2022 2022-11-25 Τσιρώνης Γεώργιος Κομίνης Ιωάννης
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Γιουματζίδης Θεοφάνης 2016-2017 Υπολογιστικός σχεδιασμός ιστίων για την αποτελεσματική πρόωση αυτόνομων ιστιοπλοϊκών σκαφών 2022-2023 2022-12-19 Τσιρώνης Γεώργιος Κομίνης Ιωάννης
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Μπουζουνιεράκη Μαρία Χρυσούλα 2016-2017 Δημιουργία και κατευθυντότητα δέσμης συστήματος Sonar 2022-2023 2023-01-12 Ταρουδάκης Μιχάλης Ζώτος Ξενοφών
Μακράκης Γεώργιος
Κοκκινίδης Νικόλαος 2016-2017 Παραγωγή αντηχείων τρόπων ψιθυρισμού μέσα σε βοριοπυριτικές γυάλινες ίνες με ανταλλαγμένα ιόντα 2022-2023 2023-02-02 Κομίνης Ιωάννης Μακρής Κωνσταντίνος
Πισσαδάκης Σταύρος
Θαλασσινάκης Χριστόφορος 2017-2018 Μέτρηση των παραμέτρων του συστήματος ανάδρασης-ελέγχου του αντανακλαστικού της κόρης 2022-2023 2023-02-13 Μακρής Κωνσταντίνος Κομίνης Ιωάννης
Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Καρανδρέας Στέφανος 2005-2006 Υπολογισμός ενέργειας αποκοπής δυναμικού σε μοριακές προσομοιώσεις με παράλληλη υλοποίηση 2017-2018 2018-03-07 Χαρμανδάρης Ευάγγελος Κομίνης Ιωάννης
Χρηστάκης Νικόλαος
Πιτάνιος Νικόλαος 2015-2016 Μετρήσεις Χρονικής Συμφωνίας Οπτικά Παγιδευμένων Πολαριτονικών Συμπυκνωμάτων 2020-2021 2021-02-16 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Σαββίδης Παύλος
Δεληγεώργης Γεώργιος
Τεκονάκη Εμμανουέλα 2018-2019 Συνδυασμένη φωτοακουστική μικροσκοπία στο πεδίο των συχνοτήτων με συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού 2022-2023 2023-02-20 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ζαχαράκης Γιάννης
Βασιλάκης Γιώργος
Γραντζιώτη Ελένη 2017-2018 Αισθητήρες οπτικών ινών για ανίχνευση ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων και αμμωνίας 2022-2023 2023-02-28 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Πισσαδάκης Σταύρος
Κωνσταντάκη Μαρία
Λιάσκας Ιωάννης 2016-2017 Χρήση μικροσκοπίας και ανάλυσης εικόνων για την κατασκευή αναπτυξιακών κυτταρικών γενεαλογιών 2022-2023 2023-02-28 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ζαχαράκης Γιάννης
Παυλόπουλος Αναστάσιος
Ανδρεαδάκη Ελένη 2017-2018 Βελτιστοποίηση και χαρακτηρισμός φωτοακουστκής μικροσκοπίας σε γεωμετρία ανάκλασης 2022-2023 2023-02-28 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ζαχαράκης Ιωάννης
Βασιλάκης Γεώργιος
Μηλιώτης Στυλιανός 2012-2013 Γωνιώδης ευαισθησία μοτίβου περίθλασης σε οπτικό πλέγμα που ακολουθεί τη συμμετρία ομοτιμίας-χρόνου (PT) 2016-2017 2017-09-13 Μακρής Κωνσταντίνος Τσιρώνης Γεώργιος
Τομαράς Θεόδωρος
Καλαϊτζιδάκης Γεώργιος 2018-2019 Search for gravitational lens system candidates at milli-arcsecond scales using EVN data at 5 and 22 GHz 2022-2023 2023-05-12 Carolina Casadio Κυλάφης Νικόλαος
Παυλίδου Βασιλική
Χρυσουλάκη Βασιλική 2018-2019 Επίδραση της διατμητικής παραμόρφωσης και ροής στην δομή και τις μηχανικές ιδιότητες κολλοειδών πηκτωμάτων 2022-2023 2023-05-09 Πετεκίδης Γεώργιος Βλασσόπουλος Δημήτρης
Ρακιτζής Πέτρος
Στρατουδάκης Αλέξανδρος 2017-2018 Flows on conformal manifolds with machine learning 2022-2023 2023-06-21 Νιάρχος Βασίλειος Πορφυριάδης Αχιλλέας
Κυρίτσης Ηλίας
Νικολογιάννης Μάριος 2016-2017 Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σχεδιασμού Ενεργειακών Συστημάτων προς την Κλιματική Ουδετερότητα 2022-2023 2023-06-02 Κομίνης Ιωάννης Μακρής Κωνσταντίνος
Φλυτζάνης Nικόλαος
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 2019-2020 Exotic Renormalization Group Flows 2022-2023 2023-07-18 Κυρίτσης Ηλίας Νιάρχος Βασίλειος
Πορφυριάδης Αχιλλέας
ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2013-2014 Physical and statistical analysis tools to unravel allosteric pathways by monitoring protein dynamics 2022-2023 2023-07-13 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Ζαχαράκης Γιάννης
Γκουρίδης Γεώργιος
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2019-2020 Star Cluster Populations and X-ray Binaries in NGC2276 2022-2023 2023-07-08 Ζέζας Ανδρέας Pablo Reig
Παυλίδου Βασιλική
ΜΑΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2019-2020 Shear Induced Tuning of Mechanical Properties and Ionic Conductivity of Composite Polymer Electrolytes. 2023-2024 2023-07-04 Πετεκίδης Γεώργιος Λυμπεράκης Λιβέριος
Γλυνός Εμμανουήλ
ΞΗΤΟΤΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2019-2020 Radiation-Reservoir Theory in Quantum Optics 2022-2023 2023-06-30 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Σωτηριάδης Σπυρίδον
ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΙΑΣ 2019-2020 On the design of InN nano-heterostructures for Field-Effect Transistors 2022-2023 2023-06-30 Γεωργακίλας Aλέξανδρος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Κατσίδης Χαράλαμπος
ΜΠΙΝΑΣ-ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2019-2020 The Dependance of X-RAY Variability of AGN on Black Hole Mass and Accretion Rate 2022-2023 2023-06-23 Παπαδάκης Ιωσήφ Pablo Reig
Κυλάφης Nικόλαος
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 2015-2016 Μελέτη της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης των αερίων οξειδίων του αζώτου με χρήση οξειδίων μετάλλων 2022-2023 2023-09-22 Κομίνης Ιωάννης Μπίνας Βασίλειος
Γκαγκαουδάκης Εμμανουήλ
ΜΠΟΥΡΜΠΑΧ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2019-2020 Warm Molecular Gas in Hot Dust-Obscured Galaxies 2022-2023 2023-09-28 Diaz-Santos Tanio Παυλίδου Βασιλική
Χαρμανδάρης Βασίλειος
ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2014-2015 Μελέτη μεταϋλικών για εφαρμογή συγκομιδής ενέργειας στο φάσμα μικροκυμάτων 2022-2023 2023-09-25 Κενανάκης Γεώργιος Βισκαδουράκης Ζαχαρίας
Μακρής Κωνσταντίνος
ΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2018-2019 UV and optical cross correlation studies of AGN at different time-scales 2022-2023 2023-09-29 Παπαδάκης Ιωσήφ Κυλάφης Νικόλαος
Pablo Reig
ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2018-2019 PT plasmons in rectangular and twist geometries 2022-2023 2023-09-29 Τσιρώνης Γεώργιος Τζωρτζάκης στυλιανός
Μακρής Κωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2019-2020 Design and optimization of fiber couplers using Raytracing 2022-2023 2023-09-29 Παπάζογλου Δημήτριος Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Μακρής Κωνσταντίνος
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2017-2018 Eπανεκπαιδευμένο αντικείμενο για θαλάσσια ιστιοπλοΐα 2022-2023 2023-09-29 Τσιρώνης Γεώργιος Κομίνης Ιωάννης
Μπαρμπαρής Γεώργιος
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2017-2018 Ab-initio methods of calculating topological invariants in solid state systems 2022-2023 2023-10-03 Κοπιδάκης Γεώργιος Μακρής Κωνσταντίνος
Ρεμεδιάκης Ιωάννης
ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2018-2019 Μελέτη της φωτοφωταύγειας του υλικού g-C3N4 ως παράμετρος για την ανίχνευση αερίων 2022-2023 2023-10-04 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Μπίνας Βασίλειος
Κλίνη Αργυρώ
ΓΥΡΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2018-2019 ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 2022-2023 2023-10-11 Περισυνάκης Κωνσταντίνος Κομίνης Ιωάννης
Μαρής Θωμάς
ΜΑΡΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2019-2020 Measuring Galaxy Distances using Cross-Correlation Methods 2022-2023 2023-10-17 Ζέζας Ανδρέας Carolina Casadio
Tanio Diaz-Santos
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2016-2017 Phonocardiogram: Signal Classification using Deep Learning Models 2022-2023 2023-10-17 Καφετζής Γεώργιος Τσιρώνης Γεώργιος
Στυλιανού Ιωάννης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2017-2018 THE USE OF OPTICAL PROJECTION TOMOGRAPHY TECHNIQUE FOR TOMOGRAPHIC IMAGING OF MICE SKULLS 2022-2023 2023-10-19 Χαραλαμπίδης Δημήτριος Βασιλάκης Γεώργιος
Ζαχαράκης Ιωάννης
ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2017-2018 Optimization of a non-linear microscope through group delay dispersion correction for two-photon excited fluorescence 2022-2023 2023-10-19 Ζαχαράκης Ιωάννης Μακρής Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Γεώργιος
ΧΟΥΣΕΙΝ-ΜΠΑΣΙΑ ΙΣΑ 2017-2018 A systematic meta-analysis of physical parameters of Galactic supernova remnants 2022-2023 2023-10-20 Ζέζας Ανδρέας Παυλίδου Βασιλική
Λεωνιδάκη Ιωάννα
ΚΕΛΛΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2018-2019 Quasinormal modes and AdS/CFT applications 2022-2023 2023-10-20 Νιάρχος Βασίλειος Κυρίτσης Ηλίας
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 2018-2019 Αφαίρεση βιολογικών επικαθίσεων με χρήση laser και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της μέσω φασματοσκοπίας φθορισμού επαγόμενου από LED (LED-induced fluorescence) 2023-2024 2024-02-15 Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος Πέτρος Σαμαρτζής
Δημήτριος ‘Αγγλος
ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 2018-2019 Εφαρμογή φασματοσκοπίας φθορισμού σε συνδυασμό με μεθόδους πολύπαραγωντικής στατιστικής ανάλυσης για την ταχεία ανίχνευση νοθευτών και επιμολυντών στο ελαιόλαδο. 2023-2024 2024-02-16 Βελεγράκης Μιχαήλ Πέτρος Σαμαρτζής
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2017-2018 Υψηλής ακρίβειας φωτοακουστική συμβολομετρία για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του ήχου σε υγρά μέσα και καύσιμα 2023-2024 2024-02-16 Ζαχαράκης Γιάννης Βασιλάκης Γιώργος
Χαραλαμπίδης Δημήτριος
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2018-2019 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 2023-2024 2024-02-21 Κωνσταντάκη Μαρία Κομίνης Ιωάννης
Πισσαδάκης Σταύρος
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2018-2019 Αστροφυσικές Συνέπειες της Αλλαγής Φάσης Σε Μιλλισέκοντ Πάλσαρς 2023-2024 2024-02-26 Γιάννης Αντωνιάδης Ζέζας Ανδρέας
Τάσσης Κωνσταντίνος
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2017-2018 Υβριδική φωτοακουστική και οπτική μικροσκοπία φθορισμού για τη μελέτη μολύνσεων από παθογόνους μικροοργανισμούς σε φυτικούς ιστούς 2023-2024 2024-02-28 Χαρμανδάρης Βασίλειος Ζαχαράκης Γιάννης
Βασιλάκης Γεώργιος
ΚΟΥΤΣΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 2018-2019 Χωρική Ανάλυση της Μεσοαστρικής Απορρόφησης σε Luminous Infrared Galaxies 2024-2025 2024-06-22 Νιάρχος Βασίλειος Χαρμανδάρης Βασίλειος
Tanio Diaz-Santos
ΜΑΝΝΕ ΑΡΓΥΡΗ 2019-2020 Κατανόηση της οπτικής ανταπόκρισης των ανισοτροπικών σκεδαστικών μέσων και τα οφέλη τους στη Μικροσκοπία Φθορισμού Φύλλου Φωτός 2024-2025 2024-06-20 Ζαχαράκης Γιάννης Μακρής Κωνσταντίνος
Φαρσάρη Μαρία
ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2016-2017 Estimating the Albedo of Urban Materials through the Bidirectional Reflectance Distribution Function 2023-2024 2024-06-20 Χαρμανδάρης Βασίλειος Μητράκα Ζηνοβία
Χρυσουλάκης Νεκτάριος
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2020-2021 Optical Fiber Bragg Grating Sensors for Structural Health Monitoring of Wood based Structures 2024-2025 2024-06-19 Πισσαδάκης Σταύρος Γεωργακίλας Aλέξανδρος
Κωνσταντάκη Μαρία
ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2020-2021 Measurement of the magnetic field generated by the local power grid 2024-2025 2024-06-19 Κομίνης Ιωάννης Αντύπας Διονύσιος
Βασιλάκης Γεώργιος
ΚΙΤΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2018-2019 Απεικονιστική φασματοσκοπία στο χαρακτηρισμό ιστορικών χρωστικών και μελανών σε χειρόγραφα 2024-2025 2024-06-19 Άγγλος Δημήτριος Ρακιτζής Θεόδωρος Πέτρος
Παπάζογλου Δημήτριος
ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2020-2021 Interaction of electrons in a one dimensional system with a magnetic texture 2024-2025 2024-06-19 Ζώτος Ξενοφών Κατσίδης Χαράλαμπος
Κιοσέογλου Γεώργιος
ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2020-2021 Diagnostic for Compact Object Types for Extra-galactic X-ray Binaries 2024-2025 2024-06-19 Ζέζας Ανδρέας Κυλάφης Nικόλαος
Pablo Reig
ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2018-2019 Magnetotransport investigations of low-density III-N HEMT structures 2024-2025 2024-06-18 Ηλιόπουλος Ελευθέριος Κωνταντινίδης Γεώργιος
Λυμπεράκης Λιβέριος
ΓΚΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2018-2019 Development and application of Machine Learning approaches to investigate the configurational space of binary alloys 2024-2025 2024-06-18 Λυμπεράκης Λιβέριος Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Χριστάκης Νικόλαος